Výdaje na energii

Výdaje na energii se týkají množství duševního nebo fyzického úsilí vynaloženého na určitý úkol nebo činnost.

Všechny organismy si musí udržovat své základní metabolické procesy, proto spotřebovávají energii relativně jednotnou rychlostí známou jako bazální metabolická rychlost

K tomu je pak třeba připustit další aktivity a většina organismů má zavedené systémy, které poskytují energii pro pohyb, lov, sexuální námahu atd. Přibližně 70% celkového energetického výdeje člověka je způsobeno procesy bazálního života uvnitř orgánů těla. Přibližně 20% energetického výdeje člověka pochází z fyzické aktivity a dalších 10% z termogeneze, neboli trávení potravy.[Jak odkazovat a odkaz na shrnutí nebo text] Všechny tyto procesy vyžadují příjem kyslíku spolu s koenzymy, které poskytují energii pro přežití (obvykle z makroživin jako jsou sacharidy, tuky a bílkoviny) a vylučují oxid uhličitý, což se vysvětluje Krebsovým cyklem.

Výdaj energie se měří v kaloriích.

Doporučujeme:  Intervenční proměnná