Wernicke-Geschwindův model jazyka

Klasický Wernicke-Geschwindův model jazyka

Carl Wernicke vytvořil raný neurologický model jazyka, který později oživil Norman Geschwind. Model je známý jako model Wernicke-Geschwind.

Tento model je již zastaralý. Nicméně byl velmi užitečný při řízení výzkumu a organizování výsledků výzkumu, protože je založen na myšlence, že jazyk se skládá ze dvou základních funkcí: porozumění, což je smyslová/percepční funkce, a mluvení, což je motorická funkce. Neurální organizace jazyka je však složitější, než naznačuje Wernicke-Geschwindův model jazyka. Lokalizace řeči v Brocově oblasti je jedním z nejslabších bodů tohoto modelu.

Doporučujeme:  Výběr