Za svobodou a důstojností

Za svobodou a důstojností je knižní esej, kterou napsal americký psycholog B. F. Skinner a která poprvé vyšla v roce 1971. Kniha tvrdila, že zakořeněná víra ve svobodnou vůli a morální autonomii jedince (kterou Skinner označoval jako „důstojnost“) brání vyhlídkám na vybudování šťastnější a lépe organizované společnosti pomocí vědeckých technik pro modifikaci chování.

Skinnerova kniha se připojila ke katalogu děl, která vyzývala, vždy velmi kontroverzně, ke změně lidské přirozenosti pomocí vědeckých technik. Skinnerův návrh je poněkud neobvyklý v tom, že obhajuje přístup založený výhradně na psychologických technikách (především operantním podmiňování), bez použití genetické nebo biologické modifikace.

Za svobodou a důstojností následoval román Walden 2, ve kterém Skinner líčil utopickou komunitu založenou na jeho představách ohledně modifikace chování.

Lingvista Noam Chomsky a spisovatelka Ayn Rand napsali vlivná díla útočící na Skinnerovy metody a závěry.

Doporučujeme:  Psychologie umění