Základní jednotka SI

Mezinárodní soustava (SI) jednotek definuje sedm základních SI jednotek: fyzické jednotky definované provozní definicí.

Všechny ostatní fyzikální jednotky lze odvodit z těchto základních jednotek: tyto jsou známé jako odvozené jednotky SI. Odvození se provádí pomocí dimenzionální analýzy. Předpony SI se používají ke zkrácení dlouhých čísel.

Níže jsou uvedeny základní jednotky, z nichž jsou odvozeny všechny ostatní. Jsou dimenzionálně nezávislé, s výjimkou metru a kandely. Kandela byla dříve základní jednotkou, ale byla nově definována z hlediska ostatních základních jednotek SI. Metr byl také základní jednotkou, ale od té doby byl nově definován z hlediska druhé. Stále jsou z historických důvodů považovány za „základní jednotky“, ale ve skutečnosti jsou svou definicí závislé na ostatních jednotkách.

Gg ve skutečnosti znamená Gigagram. Viz Megagram pro Gigagram.

Doporučujeme:  Zařízení