Změna kultury

Změna kultury je termín veřejné politiky, který zdůrazňuje vliv kulturního kapitálu na individuální a komunitní chování. Na rozdíl od klasických teorií chování – které zdůrazňují roli informací a podnětů při rozhodování – změna kultury zdůrazňuje význam pochopení sociálního a kulturního kontextu života lidí při určování jejich chování.

Patří sem zejména vliv rodin a významných dalších osob, organizací, komunit a čtvrtí a širší sociální vliv, jako jsou [[média]. Tvrdí, že kulturní a environmentální kontext, v němž se lidé rozhodují, je vodítkem pro behaviorální záměry, které přijímají v souvislosti s konkrétními rozhodnutími nebo postupy. Skutečné chování však závisí na interakci těchto kulturních vlivů s pobídkami, regulací a právními předpisy, kterým lidé čelí spolu s informacemi a povědomím, které o těchto krocích mají.

Doporučujeme:  Dentatothalamický trakt