bytosti

Výběrové modelování

Výběrové modelování se pokouší modelovat rozhodovací proces jednotlivce nebo segmentu v určitém kontextu. Výběrové modelování lze také použít k odhadu netržních environmentálních přínosů a nákladů. Dobře specifikované výběrové modely jsou někdy schopny s určitou přesností předpovědět, jak by jednotlivci reagovali v konkrétní situaci. Na rozdíl od ankety nebo průzkumu jsou predikce schopny provádět velké množství …

Výběrové modelování Pokračovat ve čtení »

Antropocentrismus

Antropocentrismus (řecky άνθρωπος, antropos, lidská bytost, κέντρον, kentron, „střed“) je myšlenka, že pro člověka musí být člověk hlavní starostí a že lidstvo musí podle toho posuzovat všechny věci: Anthropos (termín, stejně jako „člověk“, odkazuje na muže i ženy) musí být považován, pečováno o něj a pečováno o něj, především o ostatní skutečné nebo imaginární bytosti. …

Antropocentrismus Pokračovat ve čtení »