cingulum

Čichový síran

Mediální orbitální gyrus představuje dobře značený antero-posteriorní sulcus, čichový sulcus, pro čichový trakt. Tento článek byl původně založen na záznamu z veřejně dostupného vydání Gray’s Anatomy. Jako takové mohou být některé zde obsažené informace zastaralé. Pokud tomu tak je, upravte prosím článek a toto upozornění klidně odstraňte, až již nebude relevantní. Superior frontal gyrus (4l, …

Čichový síran Pokračovat ve čtení »

Peristriátní oblast 19

Brodmann oblast 19 je zobrazena žlutě na tomto obrázku, který také ukazuje oblasti 17 (červená) a 18 (oranžová) Brodmannova oblast 19, nebo BA19, je součástí mozkové kůry týlního laloku v lidském mozku. Spolu s oblastí 18 zahrnuje extrastriátní (nebo peristriátní) kůru. U normálně vidoucích lidí je extrastriátní kůra oblast vizuální asociace s funkcemi extrakce rysů, …

Peristriátní oblast 19 Pokračovat ve čtení »

Vnitřní tobolka

Vnitřní kapsle je oblast bílé hmoty v mozku, která odděluje jádro caudatu a thalamus od jádra čočky. Skládá se z axonálních vláken, která vedou mezi mozkovou kůrou a pyramidami meduly. Vnitřní kapsle má tvar písmene V při řezu jak koronálně (ve stejné rovině jako obličej), tak horizontálně (ve stejné rovině jako okraj cylindru). Při vodorovném …

Vnitřní tobolka Pokračovat ve čtení »

Laterální komory

Gray’s FIG. 734– Schéma znázorňující vztahy komor k povrchu mozku. Grayův FIG. 723– Koronální řez postranních a třetích komor. Boční komory jsou součástí komorového systému mozku. Klasifikovány jako součást telencephalonu, jsou největší z komor. Boční komory se připojují k centrální třetí komory přes interventricular foramina Monro. Každá postranní komora má tři rohy. Přední nebo čelní …

Laterální komory Pokračovat ve čtení »

Brodmannova oblast 41

Primární sluchová kůra je oblast mozku, která je zodpovědná za zpracování sluchových (zvukových) informací. Funkce primární sluchové kůry Stejně jako u jiných primárních smyslových kortikálních oblastí sluchové vjemy dosahují vnímání pouze tehdy, jsou-li přijímány a zpracovávány kortikální oblastí. Neurony ve sluchové kůře jsou uspořádány podle frekvence zvuku, na který nejlépe reagují. Neurony na jednom konci …

Brodmannova oblast 41 Pokračovat ve čtení »

Impulzivita

Orbitofrontální kůra, část prefrontální kůry Impulzivita (nebo impulzivnost) je multifaktoriální konstrukt, který zahrnuje tendenci jednat podle rozmaru, projevující se chováním charakterizovaným malou nebo žádnou předvídavostí, reflexí nebo zvažováním důsledků. Impulzivní akce jsou typicky „špatně koncipované, předčasně vyjádřené, nepřiměřeně riskantní nebo nevhodné k situaci, která často vede k nežádoucím důsledkům“, což ohrožuje dlouhodobé cíle a strategie …

Impulzivita Pokračovat ve čtení »

Periamygdaloidní kůra

Periamygdaloidní kůra (nebo periamygdalární oblast) je část rhinencephalonu skládající se z paleokortixu. Periamygdaloid kortex hraje roli v olfrakci. Bylo naznačeno, že levá periamygdalární oblast může hrát roli při zívání. Čichové žlázy · Čichové sliznice · Sustentakulární buňka Čichové neurony receptoru (čichový receptor) → Čichový bulb (Glomeruli) Mitrální buňky → Čichový trakt → Čichový trigone Piriform cortex · EC-hippocampus system (Entorhinal cortex, Hippocampal formation) · Prepyriform area · …

Periamygdaloidní kůra Pokračovat ve čtení »

Brodmannova oblast 1

Postcentrální gyrus lidského mozku. Grayův FIG. 726– Laterální povrch levé mozkové hemisféry při pohledu z boku. Boční postcentrální gyrus je výraznou strukturou parietálního laloku lidského mozku a důležitým orientačním bodem. Je téměř stejný jako Brodmannovy oblasti 3, 1 a 2. Postranní postcentrální gyrus je ohraničen: Je to umístění primární somatosenzorické kůry, hlavní smyslově vnímavé oblasti …

Brodmannova oblast 1 Pokračovat ve čtení »

Dentate gyrus

Zubní gyrus je součástí hipokampální formace. Obsahuje granulované buňky, které promítají do pyramidových buněk a interneuronů podpole CA3 hipokampu. Granulované buňky, hlavní excitační neurony v zubním gyru, přijímají vstupy z oblastí v neokortexu. Většinu těchto vstupů zajišťuje perforantní dráha, axony ostnatých hvězdných buněk v entorhinální kůře. Perforantní dráha je rozdělena v mediální perforantální dráze a …

Dentate gyrus Pokračovat ve čtení »

Perirhinální oblast 35

Brodmannova oblast 35 je spolu s Brodmannovou oblastí 36 nejčastěji označována jako perirhinální kůra. Tato oblast je známá jako perirhinální oblast 35. Jedná se o subdivizi cytoarchitektuálně definované hipokampální oblasti mozkové kůry. U člověka se nachází podél nosní rýhy. Cytoarchitektuálně je ohraničena mediálně entorhinální oblastí 28 a laterálně ektrhinální oblastí 36 (H). Tato oblast se …

Perirhinální oblast 35 Pokračovat ve čtení »