Co je narativní terapie?

Narativní terapie nás vnímá jako osoby oddělené od našich problémů a podporuje nás v tom, abychom využili mnoho svých dovedností, kompetencí, přesvědčení, hodnot, závazků a schopností, které nám pomohou změnit náš vztah k problémům v našem životě. V průběhu života se z osobních zkušeností stávají osobní příběhy. Těmto příběhům dáváme Číst více…

Logoterapie: Teorie smyslu života podle Viktora Frankla

Hledání odpovědi na otázku „jaký je smysl života?“ se objevuje od počátku věků. Hledání smyslu života lze považovat za primární motivaci každého člověka a z tohoto tvrzení vychází i koncept logoterapie. V následujícím článku se ponoříme do vzniku logoterapie, výzkumu, technik a aktivit spojených s logoterapií. Vymezení logoterapie Logoterapie je často Číst více…

Psychoanalýza a hlubinná psychoterapie

Psychoanalýza je definována jako soubor psychologických teorií a terapeutických technik, které mají svůj původ v díle a teoriích Sigmunda Freuda. Jádrem psychoanalýzy je přesvědčení, že všichni lidé mají nevědomé myšlenky, pocity, touhy a vzpomínky. Základní principy psychoanalýzy Psychoanalýza předpokládá, že lidé mohou prožít katarzi a získat náhled na svůj aktuální Číst více…

Schematerapie

Schematerapie je nejúčinnější při terapii poruch osobnosti, úzkostných poruch, depresí, vztahových potíží a používá se v případech, kdy lidé nereagují nebo recidivují po absolvování jiných terapií. Co je schématická terapie? Schematerapie byla vyvinuta ve snaze pomoci těm, u nichž kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nepřinesla žádné výsledky, a jejím cílem je změnit Číst více…

Co je gestalt psychoterapie?

Gestalt terapie je humanistická, holistická, na člověka zaměřená forma psychoterapie, která se zaměřuje na současný život člověka a jeho problémy, nikoli na jeho minulé zkušenosti. Tento přístup zdůrazňuje důležitost pochopení kontextu života člověka a převzetí odpovědnosti namísto obviňování. Gestalt podle definice odkazuje na formu nebo tvar něčeho a naznačuje, že Číst více…