freud

Psychoanalytická antropologie

Vědomí • Předvědomí Nevědomí • Libido • Drive Id, ego a super-ego Psychoanalytická interpretace Transference • Resistance Psychoanalytické osobnostní faktory Psychosexuální vývoj Psychosociální vývoj Freudovská psychoanalytická škola Analytická psychologie Ego psychologie Sebeopsychologie • Lacanian Neofreudovská škola Neopsychoanalytická škola Objektové vztahy Interpersonální • Relativní The Independent Group Příloha • Ego psychologie Sigmund Freud • Carl Jung …

Psychoanalytická antropologie Pokračovat ve čtení »

Narcistické vysazení

U dětí může být narcistický abstinenční syndrom popsán jako „forma všemocného narcismu charakterizovaná odvracením se od rodičovských postav a fantazií, že základní potřeby může uspokojit jedinec sám“. Pro dospělé platí, že „v současné literatuře je termín narcistické stažení vyhrazen pro obranu ega u patologických osobností“. Takoví narcisté mohou cítit povinnost stáhnout se z jakéhokoli vztahu, …

Narcistické vysazení Pokračovat ve čtení »

Vídeňská psychoanalytická asociace

Vídeňská psychoanalytická asociace byla první formální organizací ve vývoji psychoanalýzy, která vznikla z prvních neformálních setkání kruhu, který se shromáždil kolem Freuda Freud strávil většinu svého života ve Vídni. Od roku 1891 do roku 1938 žil s rodinou v bytě na Berggasse 19 poblíž Innere Stadt nebo historické čtvrti Vídně. Jako docent Vídeňské univerzity přednášel …

Vídeňská psychoanalytická asociace Pokračovat ve čtení »

Jungovské archetypy

Vědomí • Předvědomí Nevědomí • Libido • Drive Id, ego a super-ego Psychoanalytická interpretace Transference • Resistance Psychoanalytické osobnostní faktory Psychosexuální vývoj Psychosociální vývoj Freudovská psychoanalytická škola Analytická psychologie Ego psychologie Sebeopsychologie • Lacanian Neofreudovská škola Neopsychoanalytická škola Objektové vztahy Interpersonální • Relativní The Independent Group Příloha • Ego psychologie Sigmund Freud • Carl Jung …

Jungovské archetypy Pokračovat ve čtení »

Úvod do psychoanalýzy

Úvod do psychoanalýzy (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse) je jedno z nejznámějších děl Sigmunda Freuda, počítáno pro širokou čtenářskou obec. Ve své první části (od 1. do 28. přednášky) Freud nadšeně nastiňuje svůj přístup k nevědomí, snům, teorii neuróz a některým technickým otázkám v podobě, v jaké byla formulována v době čtení přednášek ve …

Úvod do psychoanalýzy Pokračovat ve čtení »

Morální vývoj

Morální vývoj je aspektem vývojové psychologie a týká se růstu morálky u dětí. Morální vývoj se zaměřuje na vznik, změnu a pochopení morálky od dětství do dospělosti. V oblasti morálního vývoje je morálka definována jako principy, jak by se jednotlivci měli chovat k sobě navzájem, s ohledem na spravedlnost, blaho druhých a práva. Pro zkoumání …

Morální vývoj Pokračovat ve čtení »

Identifikace (obranný mechanismus)

Identifikace je termín, který se používá v různých významech v psychoanalýze. Kořeny tohoto pojmu lze nalézt ve Freudových spisech. Freud vytvořil pět pojmů identifikace, z nichž tři nejdůležitější pojmy budou rozebrány níže. Dokončujeme současným pojmem identifikace, jak je dnes většinou vidět v psychoanalytickém myšlení. Je možné rozlišovat mezi dvěma způsoby definice identifikace. Jedním z nich …

Identifikace (obranný mechanismus) Pokračovat ve čtení »

Theodor Meynert

Theodor Hermann Meynert (15. června 1833 Drážďany – 31. května 1892 tamtéž) byl německo-rakouský neuropatolog a anatom, který se narodil v Drážďanech. V roce 1861 získal lékařský doktorát a v roce 1875 se stal ředitelem psychiatrické kliniky spojené s Vídeňskou univerzitou. Jedním z jeho známějších studentů ve Vídni byl Sigmund Freud, který v roce 1883 …

Theodor Meynert Pokračovat ve čtení »

Skrytá osobnost

Skrytá osobnost je ta část naší osobnostní struktury, která je určena nevědomými procesy. Sigmund Freud a Carl Rogers oba teoretizovali, že lidé mají ‚skrytou‘ osobnost, které si nejsou vědomi. Ačkoli jsou obě teorie rozvíjeny na základě dlouholetých klinických zkušeností, jsou založeny na velmi odlišných předpokladech. V této eseji budou tyto předpoklady diskutovány a bude se …

Skrytá osobnost Pokračovat ve čtení »

Eros a civilizace

Eros a civilizace je jedno z nejznámějších děl německého filozofa a společenského kritika Herberta Marcuse. Napsáno v roce 1955, je syntézou Karla Marxe a Sigmunda Freuda. Jeho název naráží na Freudovu civilizaci a její nespokojence. Marcusova vize nedemokratické společnosti, založená na Marxovi a Freudovi, předjímala hodnoty kontrakulturních společenských hnutí 60. let. Marcuse v knize píše …

Eros a civilizace Pokračovat ve čtení »