Důvěryhodnost

Důvěryhodnost je selhání sociální inteligence, při kterém je člověk snadno oklamán nebo zmanipulován k neuváženému jednání. Úzce souvisí s důvěřivostí, což je sklon věřit nepravděpodobným tvrzením, která nejsou podložena důkazy. Třídy lidí zvláště ohrožených vykořisťováním kvůli důvěřivosti zahrnují děti, seniory a vývojově postižené. Slova důvěřivý a důvěřivý se běžně používají jako synonyma. Goepp & Kay …

Důvěryhodnost Pokračovat ve čtení »