integrace

Simulace

Dřevěný mechanický koňský simulátor během první světové války. Simulace je imitace nějaké reálné věci, stavu věcí nebo procesu. Akt simulace něčeho obecně zahrnuje reprezentaci určitých klíčových charakteristik nebo chování vybraného fyzického nebo abstraktního systému. Simulace se používá v mnoha kontextech, včetně modelování přírodních systémů nebo lidských systémů s cílem získat vhled do jejich fungování. Mezi …

Simulace Pokračovat ve čtení »

Psychoterapeutická posturální integrace

Psychoterapeutická posturální integrace (PPI) je širší rozvoj posturální integrace (PI), alternativní tělovýchovně-psychoterapeutické metody, která se snaží pomoci jedincům, aby si uvědomili sami sebe ve svém těle a umožnila jim změnit své „tělo“ – své tělo, své emoce a postoje. V praktické rovině je PPI aktivní terapie, při které pacient/klient a praktik (psychoterapeut) interagují, aby uvolnili …

Psychoterapeutická posturální integrace Pokračovat ve čtení »