kódování

Fotologické povědomí

Fotologické uvědomění se vztahuje k uvědomění jedince o fonologické struktuře nebo struktuře zvuku mluvených slov. Fotologické uvědomění je důležitým a spolehlivým prediktorem pozdějších čtenářských schopností, a proto bylo předmětem mnoha výzkumů. Fotologické uvědomění zahrnuje detekci a manipulaci se zvuky na třech úrovních struktury zvuku: (1) slabiky, (2) nástupy a ráfky a (3) fonémy. Uvědomění si …

Fotologické povědomí Pokračovat ve čtení »

Occamova břitva

Occamova břitva (někdy psána Ockhamova břitva) je princip připisovaný anglickému logikovi a františkánskému mnichovi Vilému z Ockhamu ze 14. století. Princip říká, že vysvětlení jakéhokoli jevu by mělo obsahovat co nejméně předpokladů, eliminovat nebo „oholit“ ty, které nehrají žádnou roli v pozorovatelných předpovědích vysvětlující hypotézy nebo teorie. Princip je často vyjádřen v latině jako lex …

Occamova břitva Pokračovat ve čtení »

Pozdní pozitivní složka

Pozdní pozitivní složka neboli pozdní pozitivní komplex (LPC) je pozitivní probíhající složka mozkového potenciálu (ERP), která byla důležitá ve studiích explicitní rozpoznávací paměti. Obecně se zjišťuje, že je největší nad parietálními místy skalpu (vzhledem k referenčním elektrodám umístěným na mastoidních procesech), začíná přibližně 400–500 ms po nástupu podnětu a trvá několik set milisekund. Je důležitou …

Pozdní pozitivní složka Pokračovat ve čtení »

Paměť spojená s hudbou

Hudební paměť odkazuje na schopnost pamatovat si informace související s hudbou, jako je melodický obsah a další průběh tónů nebo výšek. Zjištěné rozdíly mezi languistickou pamětí a hudební pamětí vedly badatele k teorii, že hudební paměť je zakódována jinak než jazyk a může tvořit nezávislou část fonologické smyčky. V souladu s hemisférickou lateralizací existují důkazy, …

Paměť spojená s hudbou Pokračovat ve čtení »

Brodmannova oblast 17

Brodmannova oblast 17 (primární zraková kůra) je zobrazena červeně na tomto obrázku, který také ukazuje oblast 18 (oranžová) a 19 (žlutá) Vizuální kortex je termín používaný jak pro primární zrakovou kůru (také známou jako striate cortex nebo „V1“), tak pro horní zrakové kortikální oblasti také známé jako extrastriate cortical areas (V2, V3, V4, V5). Primární …

Brodmannova oblast 17 Pokračovat ve čtení »

Teorie dvojího kódování

Teorii dvojího kódování, teorii poznávání a model zpracování informací, vyslovil v roce 1971 hypotézu Allan Paivio z University of Western Ontario. Paivio při rozvíjení této teorie použil myšlenku, že tvorba mentálních obrazů napomáhá učení (Reed, 2010). Podle Paivia existují dva způsoby, jak by člověk mohl rozšiřovat naučený materiál: slovní asociace a vizuální zobrazení. Teorie dvojího …

Teorie dvojího kódování Pokračovat ve čtení »

Encode (sémiotika)

Biosémiotika · Kód Výpočetní sémiotika Konnotace · Dekódovat Denotace · Kódovat · Lexikální Literární sémiotika · Modalita Reprezentace (umění) · Salience Semeiotika · Sémióza · Sémiosféra Sémiotické prvky a znakové třídy Znak · Znakový relační komplex Znakový vztah · Umwelt · Hodnota Komutační test Paradigmatická analýza Syntagmatická analýza Michail Bakhtin · Roland Barthes Marcel Danesi · John Deely Umberto Eco · Algirdas Julien Greimas Félix Guattari · Louis Hjelmslev Roman …

Encode (sémiotika) Pokračovat ve čtení »

Lidská evoluční genetika

Lidská evoluční genetika studuje, jak se jeden lidský genom liší od druhého, evoluční minulost, která ho dala vzniknout, a jeho současné účinky. Rozdíly mezi genomy mají antropologické, lékařské a forenzní využití. Genetická data mohou poskytnout důležitý vhled do lidské evoluce. Opice zase patří do řádu primátů (>375 druhů). Údaje z mitochondriální i jaderné DNA naznačují, …

Lidská evoluční genetika Pokračovat ve čtení »

Kódování (paměť)

Paměť má schopnost zakódovat, ukládat a vybavovat si informace. Paměť dává organismu schopnost učit se a přizpůsobovat se z předchozích zkušeností, stejně jako budovat vztahy. Kódování umožňuje přeměnit vnímanou položku užití nebo zájmu na konstrukt, který může být uložen v mozku a později připomenut z krátkodobé nebo dlouhodobé paměti. Pracovní paměť ukládá informace pro okamžité …

Kódování (paměť) Pokračovat ve čtení »

Rozdíl způsobený pamětí

Rozdíl způsobený pamětí (Dm) indexuje rozdíly v nervové aktivitě během studijní fáze experimentu u položek, které jsou následně zapamatovány v porovnání s položkami, které jsou později zapomenuty. Je diskutován především jako efekt potenciálního potenciálu (ERP), který se objevuje ve studiích využívajících následné paměťové paradigma, ve kterém jsou ERP zaznamenány, když účastník studuje seznam materiálů a …

Rozdíl způsobený pamětí Pokračovat ve čtení »