Odkaz

Obecně platí, že odkaz je vztah mezi objekty, ve kterých jeden objekt označuje jiný objekt nebo funguje jako prostředek, kterým se k jinému objektu připojuje nebo s ním navazuje spojení. Takové vztahy se mohou vyskytovat v různých oblastech, včetně lingvistiky, logiky, informatiky, umění a vědy. Objekty, na které se pojem odkaz vztahuje, tak mohou mít …

Odkaz Pokračovat ve čtení »