Magnetické pole

Proud protékající drátem vytváří kolem drátu magnetické pole (B, zde označené M). Pole je orientováno podle pravého pravidla. Ve fyzice je magnetické pole relativistickou součástí elektrického pole (jak vysvětlil Einstein v roce 1905). Když se elektrický náboj pohybuje pozorovatelem, elektrické pole tohoto náboje v důsledku kontrakce prostoru už pozorovatel nevnímá Číst více…