mentálně

Seznam termínů Thesaurus of Psychological Index

Tato stránka uvádí termíny obsažené v Tezaurus termínů psychologického indexu publikovaných APA s odkazy na příslušné články na této stránce. Jedná se o jednu z hlavních existujících znalostních struktur v rámci oboru Naším záměrem je sladit obsah Psychology Wiki tak, aby byl kompatibilní s tezaurem. Prosím, nepřidávejte sem termíny, protože se jimi systematicky zabývám. Ale …

Seznam termínů Thesaurus of Psychological Index Pokračovat ve čtení »

Rejstřík článků právní psychologie

Opuštění dítěte – Zákony o potratech – Oznamování zneužití dítěte – Znásilnění ze známosti – Adopce (dítě) – Předběžné směrnice – Soudní rozhodnutí – Advokacie – Potvrzující opatření – Diskriminace na základě věku – Ageismus – Žhářství – Asistovaná sebevražda – Advokáti – Pitva – Ocenění (porota) – Syndrom bitého dítěte – Bité ženy – Bioterorismus – Trest smrti – Cenzura – Zneužívání dětí – Hlášení o zneužívání dětí – Péče o dítě – Péče o dítě – Dětská práce – …

Rejstřík článků právní psychologie Pokračovat ve čtení »

Epikureismus

Epikureismus je filosofický systém založený na učení Epikura, založený kolem roku 307 př. n. l. Epikurus byl atomový materialista, který následoval Démokritovy kroky. Jeho materialismus ho vedl ke všeobecnému útoku na pověry a boží zásahy. Po Aristippovi – o němž se ví velmi málo – Epikurus věřil, že potěšení je největší dobro. Ale cesta k …

Epikureismus Pokračovat ve čtení »

Sportovní psychologie

Sportovní psychologové určují zásady a pokyny, které mohou profesionálové použít, aby pomohli dospělým a dětem zapojit se do sportovních a pohybových aktivit v týmovém i individuálním prostředí a těžit z nich. Sportovní psychologové mají na mysli dva cíle: a) pochopit, jak psychické faktory ovlivňují fyzickou výkonnost jednotlivce, a b) pochopit, jak účast na sportu a …

Sportovní psychologie Pokračovat ve čtení »

Krija jóga

Krija jóga je velmi specifický systém jógy, který byl oživen v moderní době Lahiri Mahasaya, cca 1861. Paramahansa Yogananda jej přivedl do širokého povědomí veřejnosti prostřednictvím své knihy Autobiography of a Yogi. Systém se skládá z řady jógových technik, které urychlují duchovní vývoj praktikujícího a pomáhají dosáhnout hlubokého stavu klidu a Božího společenství. Yogananda píše, …

Krija jóga Pokračovat ve čtení »

Zanedbání

Zanedbání péče je pasivní forma zneužívání, kdy je pachatel odpovědný za poskytnutí péče oběti, která není schopna se o sebe postarat, ale neposkytuje dostatečnou péči. Zanedbání péče může zahrnovat neposkytnutí dostatečného dohledu, výživy nebo lékařské péče nebo nenaplnění jiných potřeb, pro které je oběť bezmocná, aby se o sebe postarala. Tento termín se používá také …

Zanedbání Pokračovat ve čtení »

Biosociální teorie

Biosociální teorie je teorie v behaviorálních a sociálních vědách, která redukuje poruchy osobnosti a duševní nemoci a postižení na biologicky determinované osobnostní rysy reagující na podněty prostředí. Je běžné, že terapeuti používají při léčbě hraniční poruchy osobnosti model dialektické behaviorální terapie (DBT), aby klientům zdůraznili, že příčiny jejich stavu pocházejí jak z biologického sklonu k …

Biosociální teorie Pokračovat ve čtení »

Koně

Kůň (Equus ferus caballus) je kopytnatý (kopytnatý) savec, poddruh jednoho ze sedmi existujících druhů čeledi koňovitých. Kůň se za posledních 45 až 55 milionů let vyvinul z malého mnohoprstého tvora ve velké jednoprsté zvíře dneška. Lidé začali koně domestikovat kolem roku 4000 př. n. l. a předpokládá se, že jejich domestikace byla rozšířena kolem roku …

Koně Pokračovat ve čtení »

Metafyzika

Platón (vlevo) a Aristoteles (vpravo), Raphael (Stanza della Segnatura, Řím) Metafyzika zkoumá principy reality přesahující principy jakékoliv konkrétní vědy. Kosmologie a ontologie jsou tradičními obory metafyziky. Zabývá se vysvětlením základní podstaty bytí a světa. Někdo, kdo studuje metafyziku, může být nazván buď „metafyzik“ nebo „metafyzik“. Slovo je odvozeno z řeckých slov μετά (metá) (což znamená …

Metafyzika Pokračovat ve čtení »

Sociální snění

Sociální snění je metoda pro identifikaci kulturního poznání a vědecké metody použité ve snu – ne oedipální problémy, které prožívá snící. Sociální snění probíhá s mnoha účastníky současně. Číslo může být 100 až 6, ale většinou s asi 30. Sezení pro tento druh snění, nazývaný Matrix sociálního snění, trvají hodinu. Časové hranice jsou přísně dodržovány. …

Sociální snění Pokračovat ve čtení »