Sociální emoce

I sociální psychologie, Sociální emoce jsou emoce, které vyžadují reprezentaci duševních stavů jiných lidí. Příkladem jsou rozpaky, vina, stud a hrdost. Naproti tomu základní emoce, jako je štěstí a smutek, vyžadují pouze uvědomění si vlastního somatického stavu. Proto je vývoj sociálních emocí úzce spjat s vývojem sociálního poznávání, schopnosti představit Číst více…