procesy

Drew Westen

Drew Westen je profesorem na katedře psychologie a psychiatrie na Emory University v Atlantě v Georgii. Bakalářský titul získal na Harvardově univerzitě, titul M.A. v oboru sociální a politické myšlení na University of Sussex (Anglie) a titul Ph.D. v oboru klinické psychologie na University of Michigan, kde několik let vyučoval úvodní psychologii. Během studia na …

Drew Westen Pokračovat ve čtení »

Zpracování údajů

Zpracování dat je proces přípravy dat pro analýzu po procesu sběru dat. Při zpracování dat jsou data definována jako čísla nebo znaky, které představují měření z pozorovatelných jevů. Jediný údaj je jediné měření z pozorovatelných jevů. Naměřená informace je pak algoritmicky odvozena a/nebo logicky odvozena a/nebo statisticky vypočtena z více dat. (důkaz). Informace je definována …

Zpracování údajů Pokračovat ve čtení »

Lev Vjotskij

Narodil se v Orša v Bělorusku (tehdy součást Ruského impéria) a vyrůstal v Gomelu (jižní Bělorusko) v prosperující židovské rodině. Vygotskij navštěvoval Moskevskou univerzitu, obor právo. Absolvoval v roce 1918 a vrátil se do Gomelu, kde pracoval jako učitel a studoval psychologii. V roce 1924 se přestěhoval do Moskvy, kde pracoval na rozmanitých projektech. Zemřel …

Lev Vjotskij Pokračovat ve čtení »

Dějiny psychologie

Toto je obecný článek o historii psychologie. Seznam hlavních oblastí viz: Konkrétní oblasti zájmu o historii psychologie Historie psychologie jako vědeckého studia mysli a chování sahá až do starověkých Řeků. Existují také důkazy o psychologickém myšlení ve starověkém Egyptě. Psychologie byla oborem filozofie až do roku 1879, kdy se psychologie vyvinula jako nezávislá vědecká disciplína …

Dějiny psychologie Pokračovat ve čtení »

Historie neurozobrazovacích metod

Historie neurozobrazování začala na počátku 20. století technikou zvanou pneumoencefalografie. Tento proces zahrnoval odsávání mozkomíšního moku z okolí mozku a jeho nahrazení vzduchem, změnu relativní hustoty mozku a jeho okolí, aby se lépe ukázal na rentgenu. Byl považován za neuvěřitelně nebezpečný pro pacienty (Beaumont 8). V 70. a 80. letech 20. století byla vyvinuta forma …

Historie neurozobrazovacích metod Pokračovat ve čtení »

Seznam termínů Thesaurus of Psychological Index

Tato stránka uvádí termíny obsažené v Tezaurus termínů psychologického indexu publikovaných APA s odkazy na příslušné články na této stránce. Jedná se o jednu z hlavních existujících znalostních struktur v rámci oboru Naším záměrem je sladit obsah Psychology Wiki tak, aby byl kompatibilní s tezaurem. Prosím, nepřidávejte sem termíny, protože se jimi systematicky zabývám. Ale …

Seznam termínů Thesaurus of Psychological Index Pokračovat ve čtení »

Seznam předpojatostí v rozhodování a rozhodování

Kognitivní předsudky jsou ovlivněny evolucí a tlakem přirozeného výběru. Některé jsou pravděpodobně adaptivní a prospěšné, například proto, že vedou k účinnějším akcím v daných kontextech nebo umožňují rychlejší rozhodování, kdy rychlejší rozhodování má větší hodnotu pro reprodukční úspěch a přežití. Jiné pravděpodobně vyplývají z nedostatku vhodných mentálních mechanismů, tj. obecné chyby ve struktuře lidského mozku, …

Seznam předpojatostí v rozhodování a rozhodování Pokračovat ve čtení »

Vícekriteriální rozhodování

Vykreslení dvou kritérií při maximalizaci výnosu a minimalizaci rizika ve finančních portfoliích (Pareto-optimální body červeně) Rozhodování na základě více kritérií nebo analýza rozhodování na základě více kritérií je dílčí disciplínou provozního výzkumu, který výslovně zvažuje více kritérií v rozhodovacím prostředí. Ať už v našem každodenním životě nebo v profesionálním prostředí, obvykle existuje více protichůdných kritérií, …

Vícekriteriální rozhodování Pokračovat ve čtení »

Klinické vzájemné hodnocení

Klinické vzájemné hodnocení (Clinical Peer Review) je proces, kterým zdravotníci vzájemně hodnotí své klinické výkony. Klinické vzájemné hodnocení je členěno podle oborů. Nebyly popsány žádné interdisciplinární modely pro klinické vzájemné hodnocení. Vzájemné hodnocení lékařů je nejběžnější a vyskytuje se prakticky ve všech nemocnicích. Vzájemné hodnocení se v některých prostředích provádí i v jiných klinických oborech, …

Klinické vzájemné hodnocení Pokračovat ve čtení »