racionalita

Úmyslný postoj

Úmyslný postoj je teorie mentálního obsahu navržená Danielem C. Dennettem. Teorie poskytuje podklady pro jeho pozdější práce o svobodné vůli, vědomí, lidové psychologii a evoluci. Úmyslný postoj je úroveň abstrakce, ve které nahlížíme na chování věci z hlediska mentálních vlastností. Hlavní myšlenkou je, že při vysvětlování a předpovídání chování objektu se můžeme rozhodnout, že se …

Úmyslný postoj Pokračovat ve čtení »

Allaisův paradox

Allaisův paradox, neutrálněji popisovaný jako Allaisův problém, je výběrový problém navržený Mauricem Allaisem, aby ukázal nesoulad skutečných pozorovaných voleb s predikcemi teorie očekávaného užitku. Problém vzniká při porovnávání možností účastníků ve dvou různých experimentech, z nichž každý spočívá ve volbě mezi dvěma hazardními hrami, A a B. Při nabídce volby mezi 1A a 1B si …

Allaisův paradox Pokračovat ve čtení »

Data panelu

Ve statistice se termín panelová data vztahuje na dvojrozměrná data. Data jsou obecně klasifikována podle počtu dimenzí. Soubor dat obsahující pozorování jednoho jevu pozorovaného ve více časových obdobích se nazývá časová řada. V datech časových řad mají význam jak hodnoty, tak řazení datových bodů. Soubor dat obsahující pozorování více jevů pozorovaných v jednom časovém bodě …

Data panelu Pokračovat ve čtení »

Teorie odůvodnění

Teorie ospravedlnění je součástí epistemologie, která se pokouší porozumět ospravedlnění tvrzení a přesvědčení. Epistemologové se zabývají různými epistemickými rysy přesvědčení, které zahrnují myšlenky ospravedlnění, oprávnění, racionality a pravděpodobnosti. Z těchto čtyř pojmů je termín, který byl nejvíce používán a diskutován počátkem 21. století, „oprávnění“. Volně řečeno, ospravedlnění je důvod, proč někdo (správně) drží víru, vysvětlení, …

Teorie odůvodnění Pokračovat ve čtení »

Skrytá osobnost

Skrytá osobnost je ta část naší osobnostní struktury, která je určena nevědomými procesy. Sigmund Freud a Carl Rogers oba teoretizovali, že lidé mají ‚skrytou‘ osobnost, které si nejsou vědomi. Ačkoli jsou obě teorie rozvíjeny na základě dlouholetých klinických zkušeností, jsou založeny na velmi odlišných předpokladech. V této eseji budou tyto předpoklady diskutovány a bude se …

Skrytá osobnost Pokračovat ve čtení »

Narativní paradigma

Narrative Paradigm je teorie navržená Walterem Fisherem, že veškerá smysluplná komunikace je formou vyprávění příběhů nebo podáváním zpráv o událostech (viz vyprávění) a tak lidské bytosti prožívají a chápou život jako sérii pokračujících vyprávění, z nichž každé má své vlastní konflikty, postavy, začátky, středy a konce. Způsob, jakým lidé vysvětlují a/nebo ospravedlňují své chování, ať …

Narativní paradigma Pokračovat ve čtení »

Seznam témat z psychologie

Seznam nemusí být nutně úplný nebo aktuální – pokud vidíte článek, který by tu měl být, ale není (nebo takový, který by tu být neměl, ale je), prosím, aktualizujte stránku odpovídajícím způsobem. 16 Faktory osobnosti 5-Hydroxytryptophanum Chyba A-not-B  – A. H. Almaas – Aaron Rosanoff – Aaron T. Beck – Abduktivní uvažování – Abnormální psychologie – Abnormalita – Abraham Kaplan – Abraham …

Seznam témat z psychologie Pokračovat ve čtení »

Morální dìj

Morální dìj je schopnost èlovìka vynášet morální soudy na základì nìjakého obecně pøedstavovaného pojmu o dobru a zlu a zodpovídat se za tyto skutky. Morální činitel je „bytost, která je schopna jednat s odkazem na dobro a zlo“. Většina filozofů naznačuje, že pouze racionální bytosti, lidé, kteří mohou uvažovat a vytvářet si vlastní úsudky, jsou …

Morální dìj Pokračovat ve čtení »

Descartova chyba

Descartova chyba: emoce, rozum a lidský mozek je kniha neurologa Antonia R. Damasia, ve které autor předkládá argument, že emoce a rozum nejsou zcela oddělené a ve skutečnosti jsou na sobě zcela závislé a nezbytné pro racionální myšlení. Jedná se o ošetření kontroverzního vztahu „mysl/tělo“, problematiky vztahu mysl/tělo, která leží u kořenů psychologie. René Descartes, …

Descartova chyba Pokračovat ve čtení »

Redukcionismus

Descartes se domníval, že jiná než lidská zvířata lze zjednodušeně vysvětlit jako automaty – De homines 1662. Redukcionismus může znamenat buď a) přístup k pochopení podstaty složitých věcí tím, že je zredukujeme na interakce jejich částí, nebo na jednodušší či zásadnější věci, nebo b) filozofický postoj, že složitý systém není nic jiného než souhrn jeho …

Redukcionismus Pokračovat ve čtení »