Interindividuální psychologie

Giniho koeficient

Giniho koeficient rozdělení národního důchodu ve světě (podle údajů z roku 2009) Giniho koeficient je měřítkem nerovnosti rozdělení, přičemž hodnota 0 vyjadřuje dokonalou rovnost, kdy všichni mají stejný podíl na příjmech, a hodnota 1 vyjadřuje maximální nerovnost, kdy všechny příjmy má pouze jedna osoba. Své uplatnění našel při studiu nerovností v tak rozmanitých oborech, jako …

Giniho koeficient Pokračovat ve čtení »

Termoregulace (tělo)

Termoregulace je schopnost organismu udržet svou tělesnou teplotu v určitých mezích, i když je okolní teplota velmi rozdílná. Tento proces je jedním z aspektů homeostázy: dynamického stavu stability mezi vnitřním prostředím živočicha a jeho vnějším prostředím (studium těchto procesů se v zoologii nazývá ekofyziologie nebo fyziologická ekologie). Pokud tělo není schopno udržet normální teplotu a …

Termoregulace (tělo) Pokračovat ve čtení »

Pedofilie

Pedofilie, pedofilie nebo pedofilie (viz pravopisné rozdíly) je parafilie, při níž jsou sexuálně přitahovány především nebo výhradně děti v prepubertálním nebo peripubertálním věku. Osoba s touto přitažlivostí se nazývá pedofil nebo pedofil. Pedofilní činnost je ve většině států nezákonná. Na rozdíl od obecně přijímané lékařské definice se termín pedofil používá také v hovorové řeči pro …

Pedofilie Pokračovat ve čtení »