strach

PTSD – biologické faktory

PTSD vykazuje biochemické změny v mozku a těle, které se liší od jiných psychiatrických poruch, jako je deprese. U pacientů s PTSD je suprese kortizolu dexamethasonem silná, zatímco u pacientů s těžkou depresí je slabá. U většiny pacientů s PTSD je sekrece kortizolu v moči nízká, zároveň je sekrece katecholaminu vysoká a poměr norepinefrin/kortizol je …

PTSD – biologické faktory Pokračovat ve čtení »

Gerontofobie

Gerontofobie (z řeckého γέρων – gerón, „stařec“ a φόβος – phobos, „strach“) je strach ze stárnutí, nebo nenávist či strach ze starších lidí. Ken Dychtwald v druhé kapitole Age Wave: How the Most Important Trend of Our Time Will Change Your Future (Věková vlna: Jak nejdůležitější trend naší doby změní vaši budoucnost) identifikuje sedm markerů, …

Gerontofobie Pokračovat ve čtení »

Intrusive thoughts

Mnoho lidí zažívá typ špatných nebo nechtěných myšlenek, které mají lidé s více znepokojujícími dotěrnými myšlenkami, ale většina lidí je schopna tyto myšlenky zavrhnout. Pro většinu lidí jsou špatné myšlenky „prchavou otravností“. Londýnský psycholog Stanley Rachman předložil dotazník zdravým vysokoškolským studentům a zjistil, že prakticky všichni uvedli, že čas od času mají špatné myšlenky, včetně …

Intrusive thoughts Pokračovat ve čtení »

Kataplexie

Narkoleptický teenager čeká na kataplexii projít Kataplexie je zdravotní stav, který často postihuje osoby trpící narkolepsií, což je porucha, jejímiž hlavními příznaky jsou EDS (nadměrná denní ospalost), spánkové ataky a narušený noční spánek. Termín kataplexie pochází z řeckého kata znamenající dolů a plexis znamenající mrtvici nebo záchvat, znamenající padající záchvat. Kataplexie se projevuje jako svalová …

Kataplexie Pokračovat ve čtení »

Jaderná válka

Raketa Titan II Intercontinental nesla hlavici 9 Mt W53, jednu z nejsilnějších jaderných zbraní, kterou Spojené státy během studené války používaly. Jaderná válka neboli jaderná válka neboli atomová válka je vojenský konflikt nebo politická strategie, ve které jsou použity jaderné zbraně. Ve srovnání s konvenční válkou je jaderná válka mnohem ničivější co do rozsahu a …

Jaderná válka Pokračovat ve čtení »

Epikureismus

Epikureismus je filosofický systém založený na učení Epikura, založený kolem roku 307 př. n. l. Epikurus byl atomový materialista, který následoval Démokritovy kroky. Jeho materialismus ho vedl ke všeobecnému útoku na pověry a boží zásahy. Po Aristippovi – o němž se ví velmi málo – Epikurus věřil, že potěšení je největší dobro. Ale cesta k …

Epikureismus Pokračovat ve čtení »

Filosofie Sørena Kierkegaarda

Filozofie Sørena Kierkegaarda měla velký vliv na vývoj filosofie 20. století, zejména existencialismu a postmodernismu. Kierkegaard byl dánský filozof 19. století, který byl nazýván „otcem existencialismu“. Jeho filosofie také ovlivnila vývoj existenciální psychologie. Kierkegaard kritizoval aspekty filozofických systémů, které přinesli filozofové jako Georg Wilhelm Friedrich Hegel před ním a dánští Hegelovci. Byl také nepřímo ovlivněn …

Filosofie Sørena Kierkegaarda Pokračovat ve čtení »

Sociální úzkostná porucha – Léčba

Nejdůležitějším klinickým bodem, který vyplynul ze studií sociální úzkostné poruchy, je přínos včasné diagnózy a léčby. Sociální úzkostná porucha zůstává v primární péči nedostatečně uznávána, pacienti se často dostaví k léčbě až po nástupu komplikací, jako je klinická deprese nebo poruchy užívání návykových látek. Výzkum poskytl důkazy o účinnosti dvou forem léčby dostupné pro sociální …

Sociální úzkostná porucha – Léčba Pokračovat ve čtení »

Core Energetics

Core Energetics je systém psychoterapie orientované na tělo, který se označuje jako most mezi psychologií a duchovnem. Zaměřuje se na holistický proces zahrnující rozšířený koncept vědomí zahrnující tělo – emoce – mysl a ducha. Je to způsob léčení, který kombinuje práci s tělem, psychoterapii a duchovní proces, aby aktivoval větší vědomí přebývající v člověku, v …

Core Energetics Pokračovat ve čtení »

Startovací reflex

Úleková reakce, také nazývaná úleková reakce, úlekový reflex nebo poplašná reakce, je reakce mysli a těla na náhlý nečekaný podnět, jako je záblesk světla, hlasitý zvuk (akustický úlekový reflex) nebo rychlý pohyb v blízkosti obličeje. U lidí zahrnuje reakce fyzický pohyb směrem od podnětu, stažení svalů na rukou a nohou a často mrkání. Zahrnuje také …

Startovací reflex Pokračovat ve čtení »