symboly

Nový institucionalizmus

Nový institucionalizmus popisuje sociální teorii, která se zaměřuje na rozvoj sociologického pohledu na instituce – způsob, jakým na sebe vzájemně působí, a způsob, jakým ovlivňují společnost. Poskytuje způsob, jak nahlížet na instituce mimo tradiční pohled ekonomie, když vysvětluje, proč tolik podniků nakonec má stejnou organizační strukturu (izomorfismus), i když se vyvíjely různými způsoby, a jak …

Nový institucionalizmus Pokračovat ve čtení »

Optotypy

Opotyp je standardizovaný symbol pro testování zraku. Optotypy mohou být speciálně tvarovaná písmena, čísla nebo geometrické symboly. Například pro stanovení zrakové ostrosti jsou člověku předloženy optotypy různých velikostí a je stanovena nejmenší velikost, při které může člověk optotypy spolehlivě identifikovat.