P-glykoprotein

P-glykoprotein (zkráceně P-gp nebo Pgp, také nazývaný ABCB1, ATP-vázající kazetová podčeleď B člen 1, MDR1, P-glykoprotein a PGY1) je dobře charakterizovaný lidský ABC-transportér z podčeledi MDR/TAP. Je extenzivně distribuován a exprimován v normálních buňkách, jako jsou ty, které vystýlají střevo, jaterní buňky, ledvinné proximální tubulární buňky a kapilární endoteliální buňky tvořící hematoencefalickou bariéru. ABCB1 je …

P-glykoprotein Pokračovat ve čtení »