Randomizované kontrolované studie

Randomizovaná kontrolovaná studie (RCT) je vědecký postup, který se běžně používá při testování účinnosti psychologických intervencí. Jedná se o studii, která využívá randomizovanou kontrolu. Je považována za nejspolehlivější formu vědeckého důkazu, protože eliminuje všechny formy falešné kauzality (Někteří lidé ji nazývají randomizovanou kontrolní studií). Zkratka RCT se někdy používá také Číst více…