vojenství

Simulace

Dřevěný mechanický koňský simulátor během první světové války. Simulace je imitace nějaké reálné věci, stavu věcí nebo procesu. Akt simulace něčeho obecně zahrnuje reprezentaci určitých klíčových charakteristik nebo chování vybraného fyzického nebo abstraktního systému. Simulace se používá v mnoha kontextech, včetně modelování přírodních systémů nebo lidských systémů s cílem získat vhled do jejich fungování. Mezi …

Simulace Pokračovat ve čtení »

Eskalace

Eskalace je jev, kdy je něco krok za krokem intenzivnější, například hádka, nebo zejména vojenská přítomnost a jaderné vyzbrojení během studené války. (Srovnejte s eskalátorem, zařízením, které něco pozvedne na vyšší úroveň.) V psychologii je to změna chování, obvykle od stabilního nebo přijatelného k nestabilnímu nebo nepřijatelnému.