vzdělávat

Laura Bridgmanová

Její sny (které byly především kinestetické) studovali mimo jiné Joseph Jastrow a G. Stanley Hall. Byla publikována řada zpráv různých autorů, které nastínily její vzdělání. Henry Herbert Donaldson studoval její mozek po její smrti a uvedl, že jeho části byly nevyvinuté. Laura Bridgmanová se narodila v Hannoveru ve státě New Hampshire jako třetí dcera Daniela …

Laura Bridgmanová Pokračovat ve čtení »

Simulace

Dřevěný mechanický koňský simulátor během první světové války. Simulace je imitace nějaké reálné věci, stavu věcí nebo procesu. Akt simulace něčeho obecně zahrnuje reprezentaci určitých klíčových charakteristik nebo chování vybraného fyzického nebo abstraktního systému. Simulace se používá v mnoha kontextech, včetně modelování přírodních systémů nebo lidských systémů s cílem získat vhled do jejich fungování. Mezi …

Simulace Pokračovat ve čtení »