zavřít

Tianeptin

Chemická struktura Tianeptinu Tianeptin (1,2)thiazepin-11-yl)amino)heptanová kyselina S,S-dioxid Název podle IUPAC Tianeptin (INN) (Stablon®, Coaxil®, Tatinol®) je popisován jako selektivní stimulátor zpětného vychytávání serotoninu (SSRE), strukturálně podobný tricyklickým antidepresivům. Na rozdíl od tricyklických však zvyšuje zpětné vychytávání serotoninu, místo aby ho blokoval. Zajímavé je, že tianeptin spolu se svými dvěma metabolity (S8849, S3139) neovlivňuje vychytávání monoaminů …

Tianeptin Pokračovat ve čtení »

Význam (lingvistika)

Význam je v lingvistice obsah, který nesou slova nebo znaky, které si lidé vyměňují při komunikaci prostřednictvím jazyka. Opakovaně řečeno, sdělování významu je účelem a funkcí jazyka. Sdělený význam bude (více či méně přesně) replikovat mezi jednotlivci buď přímé vnímání, nebo z něj nějaký vnímající původ. Významy mohou mít mnoho podob, například evokují určitou myšlenku …

Význam (lingvistika) Pokračovat ve čtení »