Rhinální kůra

Rhinální kůra je kůra obklopující rhinální štěrbinu, včetně entorhinální kůry a perirhinální kůry. Jedná se o kortikální oblast ve středním spánkovém laloku, která je tvořena Brodmannovými oblastmi 28, 34, 35 a 36. Vstupy ze všech smyslových kůr proudí do kůry perirhinální a parahipokampální, odkud pokračuje do kůry entorhinální a pokračuje do hipokampu. Po zpětné vazbě …

Rhinální kůra Pokračovat ve čtení »