Rozkryjte tajemství své mysli: cesta k osobní transformaci

Když se zamyslíme nad sílou naší mysli, otevře se před námi fascinující labyrint myšlenek, emocí a vnímání světa kolem nás. Mnohdy nás však právě naše vlastní myšlenky mohou zatáhnout do spletitých pavučin obav, fobií a omezení. Naše mysl může být jak silný spojenec, tak i nepřekonatelná bariéra. Vnitřní hlas nám neustále podněcuje otázky a názory, …

Rozkryjte tajemství své mysli: cesta k osobní transformaci Pokračovat ve čtení »

Potenciál budoucích terapií pro poruchy osobnosti

Co jsou poruchy osobnosti? Poruchy osobnosti jsou diagnostikované psychické poruchy, které se projevují v osobním chování, v myšlení, v emocích a v dalších sociálních interakcích. Mezi nejčastější poruchy osobnosti patří: schizofrenie, paranoidní porucha osobnosti, závislá porucha osobnosti, obsesivně-kompulzivní porucha a fobie. Jaké jsou možnosti terapií pro poruchy osobnosti? Obecně se uznává, že léčba poruch osobnosti …

Potenciál budoucích terapií pro poruchy osobnosti Pokračovat ve čtení »

Základy speciální neurologie

Co je to speciální neurologie? Speciální neurologie je odvětví medicíny, které se zabývá vyšetřením, léčbou a prevencí neurologických poruch. Tento obor se zaměřuje na léčbu neurologických poruch, jako jsou epilepsie, mozkové poranění, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a další. Speciální neurologie je velmi důležitá pro diagnostiku a léčbu neurologických onemocnění. Vyšetření neurologických poruch Neurologické vyšetření je …

Základy speciální neurologie Pokračovat ve čtení »

15 způsobů, jak psychoanalýza může změnit Váš život

1. Psychoanalýza jako nástroj sebepoznání Psychoanalýza je terapeutická metoda, která může být použita k prozkoumání základních psychických procesů. Proces sebepoznání je v psychoanalýze zásadní. Pomocí psychoanalýzy můžeme lépe porozumět našemu chování a emocím. Studie ukazují, že lidé, kteří se účastní psychoanalýzy, mají vyšší sebeúctu a jsou schopnější se vyrovnat se svými problémy. Psychoanalýza nám může …

15 způsobů, jak psychoanalýza může změnit Váš život Pokračovat ve čtení »

Jak efektivně řešit konflikty na pracovišti

Jak efektivně řešit konflikty na pracovišti? Konflikty a nesouhlas mezi jednotlivci jsou běžnou součástí pracovního prostředí. Je důležité, abyste se naučili, jak efektivně řešit tyto konflikty, abyste mohli zajistit produktivní a pohodové prostředí ve vaší organizaci. Základní strategie k řešení konfliktů Nejdůležitější je uvědomit si, že konflikty na pracovišti se dají řešit. Předtím, než se …

Jak efektivně řešit konflikty na pracovišti Pokračovat ve čtení »

10 věcí, které potřebujete vědět o interpersonální psychoterapii

Co je Interpersonální Psychoterapie? Interpersonální psychoterapie je proces, který pomáhá lidem zlepšit jejich zdraví duševního zdraví. Může pomoci lidem s diagnózami jako deprese, úzkost, nedostatek sebeúcty a další. Interpersonální psychoterapie se zaměřuje na lidské vztahy a komunikaci, aby pomohla lidem lépe porozumět sami sobě a druhým. Proč je Interpersonální Psychoterapie Účinná? Interpersonální psychoterapie je účinná, …

10 věcí, které potřebujete vědět o interpersonální psychoterapii Pokračovat ve čtení »

Robert L. Ebel

Robert Ebel je americký pedagogický psycholog, který se specializuje na vzdělávací měření. V letech 1963 až 1981 byl profesorem na katedře Poradenství a pedagogické psychologie na Michiganské státní univerzitě. Kromě mnoha výzkumných článků je Ebel autorem vlivných učebnic Měření výsledků vzdělávání a Základy měření vzdělávání. American Educational Research Association1972-1973

Testy parciálních a kombinovaných schopností: Jak funguje S test, DRČ, Test čtverců, Test koncentrace pozornosti a Test laterality?

Co jsou testy parciálních a kombinovaných schopností? Testy parciálních a kombinovaných schopností jsou psychologické testy, které mají za úkol zjistit, jak jsou lidé schopni zvládat konkrétní situace a zvládat různé úkoly. Tyto testy se používají k vyhodnocení schopností a dovedností lidí v různých oblastech. Jak funguje S test? S test je test, který je navržen …

Testy parciálních a kombinovaných schopností: Jak funguje S test, DRČ, Test čtverců, Test koncentrace pozornosti a Test laterality? Pokračovat ve čtení »

Diagnostika dětí s mentální retardací

Co je diagnostika dětí s mentální retardací? Diagnostika dětí s mentální retardací je proces, kterým se potvrzuje diagnóza postižení, které může mít vliv na schopnost dítěte komunikovat, učit se, chápat a provádět úkoly. Diagnostika může také identifikovat speciální potřeby dítěte, aby mohly být plněny jeho závazky vůči škole, rodině a veřejnosti. Kroky diagnostiky dětí s …

Diagnostika dětí s mentální retardací Pokračovat ve čtení »

Kognitivní behaviorální terapie a její principy

Co je to kognitivní behaviorální terapie? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na změnu myšlenkových a behaviorálních postojů člověka. KBT zahrnuje řadu technik, které jsou založeny na vědeckých poznatcích a které jsou používány k řešení problémů, které člověk může potkat v běžném životě. Tato terapie je vhodná pro lidi, kteří trpí …

Kognitivní behaviorální terapie a její principy Pokračovat ve čtení »