Rozkryjte tajemství své mysli: cesta k osobní transformaci

Když se zamyslíme nad sílou naší mysli, otevře se před námi fascinující labyrint myšlenek, emocí a vnímání světa kolem nás. Mnohdy nás však právě naše vlastní myšlenky mohou zatáhnout do spletitých pavučin obav, fobií a omezení. Naše mysl může být jak silný spojenec, tak i nepřekonatelná bariéra. Vnitřní hlas nám neustále podněcuje otázky a názory, …

Rozkryjte tajemství své mysli: cesta k osobní transformaci Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její pozitivní vliv na duševní zdraví

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je humanitní psychologická teorie, která se zaměřuje na osobní růst, změny chování a sebepoznání. Tento přístup je založen na vědomí, že člověk je součástí většího celku a jeho myšlenky, pocity, myšlenky a jednání jsou vzájemně propojeny. Gestalt psychoterapie využívá koncepty jako je vzpomínka, spontánnost, vyprávění příběhů, dialogu a koncentrace …

Gestalt psychoterapie a její pozitivní vliv na duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a deprese

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je jednou z nejúčinnějších technik léčby deprese. Je založena na myšlence, že každý z nás má v sobě schopnosti pro vyřešení svých vnitřních problémů. Tato technika psychoterapie se snaží pomoci lidem lépe pochopit, jak jejich mysl a tělo vzájemně ovlivňují jejich pocity a vytvářejí jejich chování. Jak Gestalt psychoterapie …

Gestalt psychoterapie a deprese Pokračovat ve čtení »

Agorafobie – jak na ní s kognitivně behaviorální terapií

Co je agorafobie? Agorafobie je psychické onemocnění, které se projevuje strachem z veřejných míst, jako jsou obchodní centra, filmy nebo vlaková nádraží. Osoba trpící agorafobií se cítí ohrožena či zranitelná v těchto prostředích, což může vést k záchvatům paniky. Agorafobie se obecně týká především veřejných míst, ale osoby trpící tímto onemocněním mohou být také neschopné …

Agorafobie – jak na ní s kognitivně behaviorální terapií Pokračovat ve čtení »

Lidské postavení

Lidská pozice se vztahuje k pozici lidského těla. Může být také nazývána postojem nebo chováním člověka. Když se člověk nehýbe, může být v jedné z následujících hlavních poloh. I když se tiché stání jeví jako statické, moderní přístrojové vybavení ukazuje, že jde o proces houpání od kotníku v sagitální rovině. Postoj ve stoje je často …

Lidské postavení Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její vliv na změnu chovíní

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutická technika, která vychází z psychologického přístupu, kterému se říká Gestalt. Tento přístup vychází z myšlenky, že člověk je součástí svého prostředí a jeho chování je ovlivněno vnějšími podněty. Cílem Gestalt psychoterapie je pomoci lidem pochopit, jak jejich chování ovlivňuje jejich okolí a jak to může ovlivnit jejich …

Gestalt psychoterapie a její vliv na změnu chovíní Pokračovat ve čtení »

Poruchy příjmu potravy: 10 nejlepších klikacích informací a čísel

Poruchy příjmu potravy: 10 nejlepších klikacích informací a čísel Poruchy příjmu potravy (ED) jsou psychologické poruchy, které zahrnují omezování energetického příjmu potravy, což může mít za následek až přílišnou hubnutí. Pro diagnózu ED se vyžaduje, aby se symptomy vyskytovaly po dobu alespoň 3 měsíců, ale většina lidí s ED trpí už mnohem déle. Příčinou ED …

Poruchy příjmu potravy: 10 nejlepších klikacích informací a čísel Pokračovat ve čtení »

Konkrétní příklady úspěšné léčby post-traumatického stresu

Co je posttraumatický stres? Posttraumatický stres je reakce na traumatickou událost, která může způsobit emocionální, fyzické a sociální problémy. Může zahrnovat nespavost, úzkost, depresi, vysokou úzkost, úzkost, změny nálad a časté vzpomínky na traumatickou událost. Konkrétní příklady úspěšné léčby post-traumatického stresu 1. Psychoterapie: Psychoterapie je jednou z nejúčinnějších forem léčby post-traumatického stresu. Cílem psychoterapie je …

Konkrétní příklady úspěšné léčby post-traumatického stresu Pokračovat ve čtení »

Jak se vypořádat s emocionálním a duševním traumatem?

Co je to emocionální a duševní trauma? Emocionální a duševní trauma je způsob, jak se lidé vyrovnávají s významnými životními událostmi, které jsou často spojeny s obrovskou bolestí a úzkostí. Trauma se může objevit po vážném zranění, po smrti milované osoby, po zneužívání, válečném konfliktu nebo jiných šokujících životních událostech. Jak můžete pomoci při vyrovnávání …

Jak se vypořádat s emocionálním a duševním traumatem? Pokračovat ve čtení »

Afektivní poruchy: Jaké jsou příznaky deprese a bipolární afektivní poruchy?

Co jsou afektivní poruchy? Afektivní poruchy, také známé jako duševní poruchy, se vyznačují poruchami nálad, které jsou neadekvátní pro situaci. To zahrnuje depresi, bipolární afektivní poruchu (manickou depresi) a další podobné stavy. Tyto stavy se projevují změnami v myšlení, náladě, chování, vnímání a fyzických příznacích. Příznaky deprese Deprese je nejčastějším typem afektivní poruchy. Příznaky deprese …

Afektivní poruchy: Jaké jsou příznaky deprese a bipolární afektivní poruchy? Pokračovat ve čtení »

Verbální projektivní metody: Jak funguje Rorschachův test, Zulligerovy testy a HIT?

Co jsou verbální projektivní metody? Verbální projektivní metody jsou psychologické techniky, které slouží k odhalování podvědomých postojů, myšlenek, pocitů a motivů u jedinců. Tyto metody se často používají k diagnostice psychologických poruch a při terapeutických intervencích. Nejznámějšími metodami jsou Rorschachův test, Zulligerovy testy a HIT (Hodnocení Interpretace Testu). Jak funguje Rorschachův test? Rorschachův test je …

Verbální projektivní metody: Jak funguje Rorschachův test, Zulligerovy testy a HIT? Pokračovat ve čtení »