Jakou podobu může mít psychoterapie?

Všichni psychoterapeuti a psychoterapeutičtí poradci jsou vybaveni tak, aby vás podpořili při řešení problémů, jako jsou deprese, úzkost, závislost nebo trauma, nebo při životních událostech, jako je porod, rozvod, ztráta blízké osoby nebo ztráta zaměstnání. Existuje však mnoho různých přístupů, na které se kvalifikovaní terapeuti specializují.

Rozhodně nemusíte rozumět všem. Důležité je oslovit někoho, o kom si myslíte, že by vám mohl vyhovovat.

Individuální psychoterapie

Individuální terapie vám nabízí nepředpojatý, důvěrný a bezpečný prostor, kde můžete s vyškoleným terapeutem přemýšlet o svých emocionálních potížích. To může zahrnovat smutek, úzkost, potíže ve vztazích, závislost nebo něco jiného.

Přesný způsob fungování mluvené terapie závisí na přístupu, na který se váš terapeut specializuje, což může být cokoli od psychoanalýzy po psychoterapii zaměřenou na člověka. Je užitečné zvážit, který přístup by mohl být pro vás vhodný. Bez ohledu na to, jaký přístup používá, vám však bude poskytnuta podpora při zkoumání vašich pocitů, chování a myšlenek.

Párová terapie

Párová terapie nabízí prostor pro lidi ve vztahu, aby prozkoumali a pochopili své potíže, včetně všeho od zotavování se z afér až po potíže se zvládáním konfliktů, ať už máte pocit, že jste v krizovém bodě, nebo se snažíte udržet zdravé partnerství.

Budete se zabývat tím, jak lépe komunikovat a řešit konflikty s cílem učinit váš vztah zdravějším a spokojenějším. Pokud se váš vztah nepodaří zachránit, psychoterapeut vám pomůže co nejlépe zvládnout rozchod.

Rodinná terapie

Tato terapie se zabývá rodinnými vztahy. Pracuje s předpokladem, že problém spočívá v rodině jako celku, nikoli v jedné osobě v ní.

Zaměřuje se na to, jak spolu členové rodiny komunikují na terapeutickém sezení i mimo něj. Terapeut podporuje rodinu v tom, aby se zamyslela nad svými vztahy a chováním a nad tím, jak společně fungují.

Doporučujeme:  Co mi může psychoterapie dát?

Skupinová terapie

Pracujete s jedním nebo více terapeuty a malou skupinou dalších lidí, kteří vám pomohou zlepšit vaši schopnost zvládat životní obtíže a problémy.

Cílem je podpořit osobní rozvoj lidí ve skupině. Prostřednictvím specifických cvičení a rozhovorů se budete zabývat svými minulými zkušenostmi i interakcemi mezi členy skupiny. Problémy, které máte v každodenním životě, se nevyhnutelně odrazí ve vašich interakcích ve skupině.

Může se zdát, že mluvit o svých myšlenkách a pocitech a o problémech, se kterými se možná potýkáte, před skupinou lidí je zastrašující, ale váš terapeut se postará o to, aby všichni byli v bezpečí a měli podporu. Sdílet to, čím procházíte, s lidmi, kteří možná mají podobné zkušenosti, a vědět, že nejste sami, může být velmi silné.

Terapie se zvířaty

Nejedná se o psychoterapii zvířaty, ale o druh terapie, při níž jsou zvířata využívána v terapeutickém procesu, aby vám pomohla zlepšit náladu a snížit úzkost.

Při terapeutických sezeních lze využít zvířata včetně koní, psů, delfínů, ryb, ptáků, potkanů nebo křečků. Výzkumy ukazují, že péče o jinou bytost může přispět ke zlepšení vašeho duševního zdraví. Neodsuzování, náklonnost a pozornost ze strany zvířete může někomu pomoci vytvořit si plnohodnotnější vztahy s lidmi.

Umělecká terapie

Arteterapie kombinuje terapii rozhovorem se zkoumáním myšlenek a pocitů pomocí barev, kříd, pastelek a někdy i soch.

Umění vám může pomoci vyjádřit vaše emoce. Pokud jste namalovali obrázek, arteterapeut s vámi může pracovat na tom, jak jste použili velikost, tvary, prostor, texturu, stín, tón a barvu. Podpořil by vás v zamyšlení nad tím, jak tyto prvky odhalují váš pohled na svět.

Diskuze