Co je narativní terapie?

Narativní terapie nás vnímá jako osoby oddělené od našich problémů a podporuje nás v tom, abychom využili mnoho svých dovedností, kompetencí, přesvědčení, hodnot, závazků a schopností, které nám pomohou změnit náš vztah k problémům v našem životě.

V průběhu života se z osobních zkušeností stávají osobní příběhy. Těmto příběhům dáváme význam a příběhy pomáhají utvářet naši identitu. Tyto významné příběhy (obvykle vycházející z negativních událostí) mohou v konečném důsledku utvářet naši identitu. Narativní terapie využívá sílu těchto příběhů k tomu, aby lidem pomohla objevit jejich životní cíl způsobem, který odráží to, kým jsou, čeho jsou schopni a jaký je jejich cíl oddělený od jejich problémů. To se často děje tak, že se dané osobě přidělí role „vypravěče“ v jejím vlastním příběhu.

Jak to funguje narativní psychoterapie?

  • Terapeut vám pomůže objektivizovat vaše problémy a zasadit je do širšího sociálního a kulturního kontextu.

  • Terapeut vás může vyzvat, abyste se zamysleli nad vlivem problému (problémů) na váš život a nad vlivem, který na problém (problémy) máte.

  • Vy i terapeut identifikujete „alternativní“ nebo „preferované“ dějové linie a stavíte na nich. Tyto dějové linie existují mimo váš „problémový příběh“ a terapeut vás učí, jak vytvořit prostor pro jiné příběhy. Tyto alternativní příběhy poskytují kontrast k problému, odrážejí vaši skutečnou povahu a umožňují vám přepsat váš příběh.

  • V průběhu narativní terapie s vámi bude psychoterapeut podrobně zkoumat období, kdy se vám dařilo lépe.

  • Terapeut s vámi bude přemýšlet o hodnotných vztazích ve vašem životě, ať už minulých nebo současných, lidských či jiných.

  • S vaším souhlasem pozve klíčové osoby, aby se staly svědky a oslavily vznikající, preferované příběhy identity.

  • Pro účinnost narativní terapie existuje významné a stále rostoucí množství důkazů.

Diskuze