Periferní nervové pole

Periferní nervové pole označuje oblast kůže, která je inervována jedním nervem. Periferní nervové pole může být také popsáno jako distribuce kožního nervu.

Plocha inervovaná jedním hřbetním kořenem se nazývá dermatom.

Neurologové se spoléhají na mapy dermatomů a periferních nervových polí, aby diagnostikovali oblasti poškození nervů na základě somastetického nebo proprioceptivního deficitu ve specifických dermatomech a periferních nervových polích. Ačkoli oblasti innervace jsou do jisté míry konzistentní podle geneticky určených vzorů druhu, specifické oblasti innervace jsou pro jedince stejně jedinečné jako otisky prstů.

Doporučujeme:  Orexinový receptor