Co je rodinná terapie?

Rodinná terapie je druh psychologické pomoci s problémy, jež mají specifický vliv na duševní zdraví a fungování rodiny. Může pomoci jednotlivým členům rodiny vybudovat pevnější vztahy, zlepšit komunikaci a zvládat konflikty v rodinném systému.

Mezi hlavní cíle rodinné terapie patří vytvoření lepšího domácího prostředí, řešení rodinných problémů a pochopení jedinečných problémů, kterým může rodina čelit.

Typy rodinné terapie

Existuje několik typů rodinné terapie. Mezi některé, se kterými se můžete setkat, patří:

Rodinná systémová terapie: Tento typ představuje přístup, který se zaměřuje na pomoc lidem využívat silné stránky jejich vztahů k překonání problémů s duševním zdravím.

Funkční rodinná terapie: Jedná se o krátkodobou léčbu, která se často využívá u mladých lidí, kteří mají problémy s rizikovým chováním, násilím nebo užíváním návykových látek. Pomáhá dospívajícím a rodinám hledat řešení a zároveň budovat důvěru a respekt ke každému jednotlivci.

Narativní rodinná terapie: Tento typ podporuje členy rodiny v tom, aby každý z nich vyprávěl svůj vlastní příběh a pochopil, jak tyto zkušenosti utvářejí to, kým jsou, a jak se vztahují k ostatním. Díky práci s tímto vyprávěním může dotyčný začít nahlížet na problémy objektivněji, než aby se na věci díval jen svou vlastní úzkou optikou.

Psychoedukace: Tento typ léčby se zaměřuje na pomoc rodinným příslušníkům lépe porozumět duševním stavům. Díky tomu, že členové rodiny vědí více o lécích, možnostech léčby a svépomocných přístupech, mohou fungovat jako soudržný podpůrný systém.

Podpůrná rodinná terapie: Tento typ terapie se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se členové rodiny mohou otevřeně svěřit se svými pocity a získat od rodiny podporu.

Někteří terapeuti se mohou držet určitého typu rodinné terapie. Jiní mohou naopak zaujmout eklektičtější, multimodální přístup, který zahrnuje aspekty různých typů terapie tak, aby vyhovoval potřebám rodiny.

Doporučujeme:  Jak může psychoanalýza pomoci s porozuměním sebe sama?

Techniky

Techniky používané v rodinné terapii obvykle závisí na faktorech, jako je teoretická orientace terapeuta a konkrétní potřeby rodiny. Mezi metody, které mohou být použity, patří např:

Behaviorální techniky: Tyto metody se často zaměřují na nácvik dovedností a psychoedukaci s cílem pomoci členům rodiny řešit konkrétní problémy. Například modelování a hraní rolí může být použito k tomu, aby pomohlo členům rodiny vyřešit problémy s komunikací.

Psychodynamické techniky: Tyto metody zahrnují posouzení toho, jak každý člen rodiny interpretuje a reaguje na problémy, kterým čelí. Terapeut pracuje s rodinou na rozvoji nových emočních náhledů a zkoumá nové způsoby efektivnějšího reagování.

Strukturální techniky: Tyto metody se zaměřují na pomoc členům rodiny s hranicemi a dynamikou moci v rodině. Tyto techniky mohou rodinám pomoci vytvořit nové hranice a zavést rutinu, která zlepší fungování rodiny.

Techniky používané v rodinné terapii se zaměřují na zlepšení emočního uvědomění, pomoc při zásadních změnách v rodině, pomoc lidem přijmout věci, které nemohou ovlivnit, a na zlepšení komunikace a spolupráce.

Mezi další specifické techniky používané v rodinné terapii může patřit učení se empatii, emoční validace, reflektivní naslouchání a kognitivní reframing (přerámování).

S čím může rodinná terapie pomoci

Rodinná terapie může lidem pomoci s mnoha různými problémy. Některé z nich zahrnují:

  • Problémy s chováním u dětí nebo dospívajících.

  • Změny v rodině

  • Komunikační problémy

  • Úmrtí blízké osoby

  • Rozvod, rozchod nebo manželské problémy

  • Konflikty mezi rodiči a dětmi

  • Problémy mezi sourozenci

  • Problémy s výchovou dětí

  • Stresující události nebo velké životní změny

  • Trauma

Tento typ terapie může také řešit individuální problémy v oblasti duševního zdraví, které mohou ovlivnit celou rodinu, jako jsou úzkost, chronické nemoci, deprese a užívání návykových látek.

Přínosy rodinné terapie

Protože se tato forma terapie zabývá komunikací, mohou se členové rodiny naučit lépe sdílet své myšlenky a potřeby a řešit konflikty způsobem, který méně poškozuje vztahy.

Doporučujeme:  Jak může rodinná terapie pomoci při řešení problémů?

Tento typ terapie se také zaměřuje na to, jak mohou členové rodiny řešit potíže jednotlivých členů rodiny. Například pokud má jeden člen rodiny duševní potíže, může rodinná terapie pomoci změnit některé podmínky, které někdy k problémům přispívají.

Pokud jsou jednotlivci postiženi duševním onemocněním, mohou mít rodinní příslušníci někdy nedostatečné povědomí o tom, jak pomoci. V důsledku toho se mohou chovat způsobem, který udržuje nebo dokonce zhoršuje aspekty nemoci. Rodinná terapie může členům rodiny pomoci dozvědět se více o tom, co mohou udělat pro to, aby podpořili svého člena rodiny, který má duševní poruchu, a zároveň si zachovali vlastní duševní pohodu.

Účinnost rodinné psychoterapie

Výzkum naznačuje, že rodinná terapie může být účinná pro celou řadu účelů. Některé důkazy zahrnují:

Přehled z roku 2018 zjistil, že rodinná terapie může být užitečná při léčbě problémů zaměřených na dospělé, včetně vztahových potíží, partnerského násilí, poruch nálady, úzkostných poruch, psychóz, problémů s alkoholem a přizpůsobení se chronickému tělesnému onemocnění.

Psychologická studie z roku 2019 zjistila, že rodinná terapie pomáhá zlepšit různé oblasti fungování rodiny a pomáhá tak dospívajícím, kteří mají problémy s duševním zdravím.

Přehled z roku 2019 zjistil, že rodinná terapie prokázala účinnost při léčbě problémů s chováním, emočních problémů, poruch příjmu potravy, somatických problémů a zotavení ze zneužívání nebo zanedbávání. Studie také zjistila, že je užitečná buď při samostatném využití, nebo jako součást multimodálního programu.

Je zapotřebí dalšího výzkumu, abychom lépe pochopili, jak může být rodinná terapie nejúčinnější a jak se srovnává s jinými formami terapie.

Věci, které je třeba zvážit před návštěvou rodinného psychoterapeuta

Protože rodinná terapie zahrnuje rozhovory o emocionálních problémech a konfliktech, může být obtížná a rozrušující. V některých případech se lidé mohou zpočátku cítit hůře, než se jejich stav začne zlepšovat. Je důležité mít na paměti, že profesionální psychoterapeut je tu od toho, aby členům rodiny pomohl tyto konflikty řešit a zvládnout intenzivní emoce, které mohou lidé prožívat.

Doporučujeme:  9 způsobů, jak psychoanalýza může pomoci s porozuměním

I když může být rodinná terapie užitečná při řešení různých problémů, neznamená to, že je vhodná pro každého nebo pro každou situaci. Mezi další typy léčby, které mohou být také užitečné, patří kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nebo dětská psychoterapie.

Jak začít s rodinnou psychoterapií

Rodinná terapie je často krátkodobá, ale může probíhat i rok nebo déle, v závislosti na situaci a potřebách rodiny. Často zahrnuje všechny členy rodinné jednotky, může se však zaměřit i na ty, kteří jsou ochotni nebo schopni se terapie účastnit.

Během terapeutických sezení bude terapeut klást otázky, aby se dozvěděl více o problémech, které rodinu přivedly k terapii. Bude se také zabývat dalšími faktory, které přispívají k problémům, jako jsou základní duševní onemocnění a stres z prostředí.

Tento typ terapie často poskytují licencovaní manželští a rodinní terapeuti (LMFT), ale mohou ji praktikovat i jiní odborníci na duševní zdraví, včetně licencovaných profesionálních poradců, psychologů a sociálních pracovníků.

Pokud máte zájem vyzkoušet rodinnou terapii, může být užitečné požádat svého lékaře o doporučení nebo vyhledat ve svém okolí odborníky, kteří se na tento typ terapie specializují. Můžete také vyhledávat v online adresáři na našich webových stránkách.

Diskuze