Co je rodinná terapie?

Rodinná terapie je druh psychologické pomoci s problémy, jež mají specifický vliv na duševní zdraví a fungování rodiny. Může pomoci jednotlivým členům rodiny vybudovat pevnější vztahy, zlepšit komunikaci a zvládat konflikty v rodinném systému.

Mezi hlavní cíle rodinné terapie patří vytvoření lepšího domácího prostředí, řešení rodinných problémů a pochopení jedinečných problémů, kterým může rodina čelit.

Typy rodinné terapie

Existuje několik typů rodinné terapie. Mezi některé, se kterými se můžete setkat, patří:

Rodinná systémová terapie: Tento typ představuje přístup, který se zaměřuje na pomoc lidem využívat silné stránky jejich vztahů k překonání problémů s duševním zdravím.

Funkční rodinná terapie: Jedná se o krátkodobou léčbu, která se často využívá u mladých lidí, kteří mají problémy s rizikovým chováním, násilím nebo užíváním návykových látek. Pomáhá dospívajícím a rodinám hledat řešení a zároveň budovat důvěru a respekt ke každému jednotlivci.

Narativní rodinná terapie: Tento typ podporuje členy rodiny v tom, aby každý z nich vyprávěl svůj vlastní příběh a pochopil, jak tyto zkušenosti utvářejí to, kým jsou, a jak se vztahují k ostatním. Díky práci s tímto vyprávěním může dotyčný začít nahlížet na problémy objektivněji, než aby se na věci díval jen svou vlastní úzkou optikou.

Psychoedukace: Tento typ léčby se zaměřuje na pomoc rodinným příslušníkům lépe porozumět duševním stavům. Díky tomu, že členové rodiny vědí více o lécích, možnostech léčby a svépomocných přístupech, mohou fungovat jako soudržný podpůrný systém.

Podpůrná rodinná terapie: Tento typ terapie se zaměřuje na vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se členové rodiny mohou otevřeně svěřit se svými pocity a získat od rodiny podporu.

Někteří terapeuti se mohou držet určitého typu rodinné terapie. Jiní mohou naopak zaujmout eklektičtější, multimodální přístup, který zahrnuje aspekty různých typů terapie tak, aby vyhovoval potřebám rodiny.

Doporučujeme:  Online psychoterapie a psychologické poradenství

Techniky

Techniky používané v rodinné terapii obvykle závisí na faktorech, jako je teoretická orientace terapeuta a konkrétní potřeby rodiny. Mezi metody, které mohou být použity, patří např:

Behaviorální techniky: Tyto metody se často zaměřují na nácvik dovedností a psychoedukaci s cílem pomoci členům rodiny řešit konkrétní problémy. Například modelování a hraní rolí může být použito k tomu, aby pomohlo členům rodiny vyřešit problémy s komunikací.

Psychodynamické techniky: Tyto metody zahrnují posouzení toho, jak každý člen rodiny interpretuje a reaguje na problémy, kterým čelí. Terapeut pracuje s rodinou na rozvoji nových emočních náhledů a zkoumá nové způsoby efektivnějšího reagování.

Strukturální techniky: Tyto metody se zaměřují na pomoc členům rodiny s hranicemi a dynamikou moci v rodině. Tyto techniky mohou rodinám pomoci vytvořit nové hranice a zavést rutinu, která zlepší fungování rodiny.

Techniky používané v rodinné terapii se zaměřují na zlepšení emočního uvědomění, pomoc při zásadních změnách v rodině, pomoc lidem přijmout věci, které nemohou ovlivnit, a na zlepšení komunikace a spolupráce.

Mezi další specifické techniky používané v rodinné terapii může patřit učení se empatii, emoční validace, reflektivní naslouchání a kognitivní reframing (přerámování).

S čím může rodinná terapie pomoci

Rodinná terapie může lidem pomoci s mnoha různými problémy. Některé z nich zahrnují:

  • Problémy s chováním u dětí nebo dospívajících.
  • Změny v rodině
  • Komunikační problémy
  • Úmrtí blízké osoby
  • Rozvod, rozchod nebo manželské problémy
  • Konflikty mezi rodiči a dětmi

Diskuze