Co je gestalt psychoterapie?

Gestalt terapie je humanistická, holistická, na člověka zaměřená forma psychoterapie, která se zaměřuje na současný život člověka a jeho problémy, nikoli na jeho minulé zkušenosti. Tento přístup zdůrazňuje důležitost pochopení kontextu života člověka a převzetí odpovědnosti namísto obviňování.

Gestalt podle definice odkazuje na formu nebo tvar něčeho a naznačuje, že celek je větší než součet jeho částí. V této konkrétní teorii poradenství je kladen důraz na vnímání. Gestalt terapie věnuje pozornost tomu, jak přikládáme význam a dáváme smysl našemu světu a našim zkušenostem.

Gestalt terapii vyvinul Fritz Perls s pomocí své tehdejší manželky Laury Perlsové a zavedl ji ve 40. letech 20. století jako alternativu k tradičnější psychoanalýze. Fritz i Laura byli vyškoleni v psychoanalýze a gestalt psychologii.

Spolu s dalšími, například Paulem Goodmanem, se společně snažili vyvinout styl terapie, který měl humanistickou povahu. Jinými slovy, tento přístup se zaměřoval na člověka a jedinečnost jeho prožívání.

Klíčové pojmy gestalt psychoterapie

V gestalt terapii vstupuje do hry řada zásadních myšlenek, od vnímání až po sebeuvědomění.

Zkušenost ovlivňuje vnímání

V tomto na klienta zaměřeném přístupu k terapii gestalt psychoterapeut chápe, že nikdo nemůže být zcela objektivní a že jsme ovlivněni svým prostředím a svými zkušenostmi. Terapeut vyškolený v gestalt terapii ponechává svým klientům prostor pro sdílení jejich pravdy, nevnucuje jim svůj úsudek a přijímá pravdivost klientových prožitků.

Protože i terapeuti jsou lidé, je pro gestalt terapeuty důležité, aby zvážili vliv vlastních zkušeností na to, co se v sezení děje.

Na kontextu záleží

Při sezení chtějí gestalt terapeuti poznat zkušenosti svých klientů. Vychází se z toho, že na kontextu záleží, a terapeuti používají techniky, které pomáhají klientovi lépe si uvědomit jeho prožitky, vnímání a reakce na události tady a teď.

Doporučujeme:  Kognitivně-behaviorální terapie

Místo toho, aby se gestalt terapeuti cíleně zaměřovali na minulost a žádali klienty, aby cíleně vyvolávali staré zážitky, vycházejí z toho, že jak si klienti budou stále více uvědomovat, budou překonávat existující překážky. V tomto přístupu není žádná nucená práce nebo technika, klíčové je pouze udržování prostoru pro uvědomění klienta.

Přítomnost

Hlavním znakem gestalt terapie je zaměření na přítomnost. Při sezení je pro budování důvěry a bezpečí rozhodující vztah mezi klientem a terapeutem. Když se klient svěřuje, gestalt terapeut mu pomůže vrátit se do přítomnosti, pokud má pocit, že tráví příliš mnoho času v minulosti, nebo pokud ho jeho úzkost může urychlovat do budoucnosti.

Příkladem udržování klienta v přítomnosti může být něco takového, jako je dotazování se klienta na jeho výraz tváře nebo řeč těla, když zpracovává určitou událost nebo zážitek.

Tím, že se ptají na něco, co pozorují v místnosti, pomáhají klientovi vrátit se do přítomnosti a zpracovat to, co se pro něj v danou chvíli děje.

Práce s bolestí

Velmi tvrdě pracujeme na tom, abychom přežili bolestné zážitky, a součástí tohoto přežití může být i vypnutí našeho emocionálního zranění nebo bolestné vzpomínky na danou událost. V gestalt terapii je vám nabídnut prostor, kde už tuto těžkou práci nemusíte vykonávat.

To neznamená, že se věci rychle vynoří, ale nemusí. Gestalt terapeut chápe, že věci, jako jsou bolestivé vzpomínky nebo události, se dostanou do povědomí, až bude klient na uzdravení v této oblasti připraven.

Diskuze