Systemická psychoterapie – všichni jsme součástí různých sociálních systémů

Systemická terapie se zajímá o způsob, jakým se jako jednotlivec vztahujete k ostatním lidem a jak jste s nimi ve vztahu. Nevnímá vás jako někoho izolovaného, ale jako součást většího celku:

 • rodiny
 • páru
 • pracovní organizace

Je to terapie, která se zajímá o to, jak zapadáte do různých skupin a společenství, jichž jste součástí. Systemická terapie se snaží pochopit a rozpoznat nezdravé a komplikované vzorce vztahů. Systemická terapie se snaží pochopit a rozpoznat nezdravé vzorce ve vašich vztazích a určit způsoby, jak můžete vědomě změnit způsoby, jakými se zapojujete do vztahů s ostatními lidmi, aby byly konstruktivnější.

Terapeut s vámi bude pracovat tak, aby vám pomohl rozpoznat a identifikovat konkrétní příznaky, jako je špatná nálada a emoční reakce, které ve vás vyvolávají interakce s určitými druhy lidí, událostí, zážitků a věcí.

V systemické terapii přemýšlíme o tom, jak na vás působí druzí lidé. O špatné náladě neuvažujeme jako o něčem, co existuje pouze ve vás, ale vnímáme ji jako součást vaší reakce na větší systém.

Systemická terapie není direktivní terapie

Je to terapie, která vám pomáhá rozpoznat a naučit se rozpoznávat druhy vzorců vztahů a interakcí, do kterých se můžete dostat.

Je to terapie, která má široké uplatnění a lze ji použít ke zkoumání celé řady problémů, jako jsou:

 • emocionální problémy
 • problémy s depresí
 • problémy související se závislostí
 • problémy s gamblingem
 • sexuální a vztahové problémy
 • finanční problémy
 • poruchy příjmu potravy
 • úzkost
 • panika a posttraumatická stresová porucha

Lze ji použít jak v krátkodobé, tak dlouhodobé léčbě – to je něco, co byste měli probrat se svým psychoterapeutem.

Systemická terapie není jen o minulosti

není zaměřena zvláště nebo výhradně na problémy minulosti, i když problémy minulosti do ní samozřejmě patří. Všichni máme svou vlastní historii vztahů s lidmi, se skupinami a s určitými organizacemi a rodinami.

Doporučujeme:  Co je gestalt psychoterapie?

Systemická terapie je terapie, která se snaží porozumět tomu, co se s námi děje právě teď, když jsme v interakci s lidmi. Je to způsob, jak se zabývat tím, co se s námi děje v přítomnosti, není to zpětný pohled.

Cíle systemické terapie

Jedním z cílů systemické terapie je pomoci lidem rozvinout vlastní, nezávislý způsob vnímání toho, co se s nimi děje, když mají vztah k určitým lidem.

Při terapii budete pracovat na tom, abyste si vytvořili nezávislejší způsoby uvažování o věcech.

Dodržování tohoto přístupu pomáhá lidem, aby sami viděli, co mohou začít měnit. Pomáhá lidem pochopit a změnit určité věci týkající se jejich vztahů a toho, jak do sebe zapadají systémy, jichž jsou součástí.

Někteří systemičtí terapeuti by se snažili pracovat s rodinnou terapií a zahrnout ji do ní.

Všichni jsme různými součástmi různých rodinných systémů a někdy, pokud je to možné, terapeuti spojí rodinnou jednotku dohromady, aby vám pomohli pochopit, jak se vaše rodina přizpůsobuje a jak na sebe vzájemně působí. Dělají to proto, aby pomohli odhalit a identifikovat nepřizpůsobivé chování a změnit je. Jejím cílem není obviňování nebo vytváření neužitečných rozhovorů v rodině. Ve skutečnosti se snaží vytvořit příznivější prostředí a rodinný systém.

Protože však může být velmi obtížné sjednotit různé členy rodiny, může se stát, že se jedinec bude muset se systémem, jehož je součástí, vyrovnat a přemýšlet o něm sám, s terapeutem. Zde by vám terapeut pomohl získat náhled na způsob, jakým máte tendenci se vztahovat k ostatním lidem.

Diskuze