Zvládání hněvu

Všichni se občas cítíme naštvaní – je to součást lidského bytí. Hněv je normální, zdravá emoce, kterou můžeme prožívat, pokud máme pocit, že jsme napadeni, podvedeni, frustrováni nebo je s námi zacházeno nespravedlivě. Hněv nám také může pomoci identifikovat problémy, motivovat nás k vytvoření změny nebo dosažení našich cílů a navíc nám pomáhá zůstat v bezpečí a bránit se.

Hněv se stává problémem pouze tehdy, když se vymkne kontrole a ublíží vám nebo lidem ve vašem okolí. To se může stát, když:

 • pravidelně vyjadřujete svůj hněv prostřednictvím neužitečného nebo destruktivního chování

 • váš hněv má negativní dopad na vaše celkové duševní a fyzické zdraví

 • hněv se stane vaší hlavní emocí a zablokuje vaši schopnost cítit jiné emoce

 • jste si nevytvořili zdravé způsoby, jak svůj hněv vyjadřovat

Psychoterapie vám může pomoci naučit se konstruktivně zvládat hněv, může výrazně zlepšit sebevědomí, vnést harmonii do vztahů a zvýšit osobní štěstí.

Psychoterapeutické techniky ke zvládání hněvu

Situace vyvolávající hněv sice nemůžeme ovlivnit, ale můžeme se krok za krokem naučit techniky jejich úspěšného zvládání. Psychoterapie a psychologické poradenství pro zvládání hněvu vám může pomoci:

 • Naučit se rozpoznat spouštěče, které vzbuzují hněv, a jak je účinně zvládat

 • Objevit strategie, které dokáží deeskalaci fyzicky intenzivního hněvu zmírnit, abyste se nenechali přemoci a neztratili nad sebou kontrolu

 • Rozvíjet strategie zvládání situací, které vyvolávají hněv

 • Naučit se rozpoznat a vytvořit podmínky, které vám usnadní úspěšně řešit situace, které vás rozčilují, rozčilují nebo rozčilují

 • Objevit komunikační techniky, které vám umožní dosáhnout konstruktivních výsledků

 • Zjistit, jak mohou staré návyky přispívat k eskalaci problému/vzteku a jak je nahradit strategiemi, které vám přinesou pozitivní výsledky

 • Zjistit, jak může konstruktivní vyjadřování hněvu posílit sebedůvěru, obohatit vztahy a přispět k úspěchu v práci

Doporučujeme:  Jak pomoci dospělému s poruchou nálad prostřednictvím psychiatrické péče

Problémy se zvládáním hněvu

Hněv může mít různé podoby, od mírného podráždění až po nekontrolovatelný vztek. Mezi některé problémy se zvládáním hněvu patří následující:

 • Slovní výbuchy hněvu nebo vzteku, které způsobují zranění a eskalují problémy

 • Neverbální hněv, kdy se používá mlčení, protože komunikace je příliš obtížná

 • Potlačený hněv – když se hněv obrací dovnitř k sobě samému a může přispívat k depresi nebo úzkosti

 • Pasivní agresivní hněv – když se hněv sděluje nepřímo, například prostřednictvím sarkasmu, pomluv nebo „humoru“

 • „Iracionální“ hněv – když drobnosti, které se nezdají být důvodem k silnému hněvu, přesto vyvolávají intenzivní pocity hněvu nebo explozivní výbuchy

 • Domácí násilí a kontrolující chován

Terapie zvládání hněvu pomocí KBT

Při kognitivně behaviorální psychoterapii vám psychologové pomohou pochopit všechny faktory, které vedou k problematickému vyjadřování nebo potlačování hněvu. Naučíte se rozpoznat spouštěče hněvu a naučíte se, jak hněv konstruktivně zvládat a vyjadřovat

Udělejte první krok k účinnému zvládání hněvu

Pokud už máte dost výbuchů hněvu nebo frustrované komunikace, naši psychoterapeuti specializování na zvládání hněvu vám mohou pomoci. Naučte se, jak sdělovat své potřeby a dosahovat svých cílů uspokojivým a konstruktivním způsobem. Proč čekat? Vyberte si jednoho v našem seznamu ještě dnes.

Diskuze