Březen 2022

Nápoje (nealkoholické)

Nealkoholický nápoj je nápoj, který neobsahuje alkohol. Nealkoholické míchané nápoje (včetně punčů, „panenských koktejlů“ nebo „mocktailů“) často konzumují děti, lidé, jejichž náboženství omezuje konzumaci alkoholu, vyléčení alkoholici a kdokoli, kdo si chce vychutnat ochucené nápoje bez alkoholu. Často jsou k dispozici jako alternativní nápoje v kontextech (jako jsou bary), kde je normou pít alkoholické nápoje. …

Nápoje (nealkoholické) Pokračovat ve čtení »

Evoluční strategie

V informatice je evoluční strategie (ES, z německého Evolutionsstrategie) optimalizační technika založená na představách adaptace a evoluce. Patří do obecnější třídy evolučních výpočtů. Evoluční strategie primárně používají real-vector kódování, a mutace, rekombinace, a výběr prostředí jako jeho vyhledávací operátory. Jak je běžné u evolučních algoritmů, operátory jsou aplikovány v pořadí: výběr páření, rekombinace, mutace, vyhodnocení …

Evoluční strategie Pokračovat ve čtení »

Elektromagnetismus

Elektromagnetismus je fyzika elektromagnetického pole; pole zahrnující celý prostor, které působí silou na částice, které mají vlastnost elektrického náboje, a je následně ovlivněn přítomností a pohybem těchto částic. Magnetické pole vzniká pohybem elektrického náboje, tj. elektrického proudu. Magnetické pole způsobuje magnetickou sílu spojenou s magnety. Termín „elektromagnetismus“ vychází ze skutečnosti, že elektrické a magnetické síly …

Elektromagnetismus Pokračovat ve čtení »

Parasympatické ganglie

Autonomní inervace nervového systému, ukazující sympatické a parasympatické (kraniosakrální) systémy, v červené a modré, respektive Parasympatické ganglie jsou autonomní ganglie parasympatického nervového systému. Většinou se jedná o malé terminální ganglie nebo intramurální ganglie, tak pojmenované, protože leží v blízkosti (respektive) orgánů, které inervují. Výjimkou jsou čtyři párové parasympatické ganglie hlavy a krku. Parasympatické ganglie hlavy …

Parasympatické ganglie Pokračovat ve čtení »

Polygynandry

K polygynandrii dochází, když dva nebo více samců mají výlučný vztah se dvěma nebo více samicemi a když se každá samice páří se dvěma nebo více samci. Počty samců a samic nemusí být stejné a u dosud zkoumaných druhů obratlovců je počet samců obvykle nižší. Mezi lidmi je toto uspořádání vzácné. Tento systém páření je …

Polygynandry Pokračovat ve čtení »

Dysosmie

Dysosmie je čichová porucha, při které čich nepřesně přenáší nepříjemné pocity. Dysfagie je z řeckého dys- (špatné nebo abnormální)+ osme (vůně) + -ia (udávající stav nebo kvalitu) Zmatenost (delirium) · Somnolence · Obtundace · Stupor · Nevědomí (synkopa, kóma, trvalý vegetativní stav) Synkopa karotid sinus • Synkopa tepla • Vasovagální epizoda Amnézie (Anterográdní amnézie, Retrográdní amnézie) · Závratě (Vertigo, Presynkopa/točení …

Dysosmie Pokračovat ve čtení »

Littlewoodův zákon

Littlewoodův zákon uvádí, že jednotlivci mohou očekávat, že se jim stane zázrak rychlostí asi jednoho za měsíc. Zákon byl zarámován profesorem Cambridgeské univerzity J. E. Littlewoodem a publikován ve sbírce jeho prací A Mathematician’s Miscellany; snaží se (mimo jiné) odhalit jeden prvek údajné nadpřirozené fenomenologie a souvisí s obecnějším zákonem skutečně velkých čísel, který říká, …

Littlewoodův zákon Pokračovat ve čtení »

Seznam extrémně nebezpečných látek

Toto je seznam extrémně nebezpečných látek definovaných v paragrafu 302 U.S. Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (42 U.S.C. 11002). Seznam lze nalézt jako dodatek k 40 C.F.R. 355. Aktualizace z roku 2006 lze vidět na Federal Register, 71 FR 47121 (16. srpna 2006).

Psychedelické houby

Psilocybe zapotecorum v Jaliscu, Mexiko Psilocybin houby (také volal psilocybian houby) jsou houby, které obsahují psychedelické látky psilocybin a psilocin, a občas i jiné psychoaktivní tryptaminy. Existuje více hovorových termínů pro psilocybin houby, nejčastější jsou magické houby nebo ‚houby. Několik mesolitických skalních maleb z Tassili n’Ajjer (prehistorické severoafrické naleziště ztotožněné s kulturou Capsianů) označil autor …

Psychedelické houby Pokračovat ve čtení »

Harry Frankfurt

Harry Gordon Frankfurt (* 29. května 1929) je emeritní profesor filozofie na Princetonské univerzitě. Předtím učil na Yaleově univerzitě a Rockefellerově univerzitě. Doktorát získal v roce 1954 na Univerzitě Johnse Hopkinse. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří morální filosofie, filosofie mysli a akce a racionalismus 17. století. Nedávno znovu publikoval svou práci z roku 1986 …

Harry Frankfurt Pokračovat ve čtení »