Harry Frankfurt

Harry Gordon Frankfurt (* 29. května 1929) je emeritní profesor filozofie na Princetonské univerzitě. Předtím učil na Yaleově univerzitě a Rockefellerově univerzitě. Doktorát získal v roce 1954 na Univerzitě Johnse Hopkinse. Mezi jeho hlavní oblasti zájmu patří morální filosofie, filosofie mysli a akce a racionalismus 17. století. Nedávno znovu publikoval svou práci z roku 1986 O kecech, filozofickém pohledu na „kecy“ a na to, jak jsou používány a chápány dnes.

Mezi filozofy je Frankfurt nejznámější svým výkladem Descartova racionalismu, svým popisem svobody vůle založené na jeho pojetí vůle vyššího řádu a rozvíjením toho, co je známo jako „frankfurtské protipříklady“, myšlenkových experimentů ve filosofii akce, které mají ukázat možnost situací, v nichž by člověk nemohl udělat jinak než ona, ale v nichž, podle naší intuice, si přesto svobodně vybral.

Doporučujeme:  Stochastická dominance