Co mi může psychoterapie dát?

Neexistuje jednotné vysvětlení, jak psychoterapie funguje, protože každý terapeutický vztah je jedinečný a přizpůsobený individuálním potřebám. Základem psychoterapie, která mění a zachraňuje život, je však silný terapeutický vztah.

Psychoterapie funguje. Díky četným studiím víme, že dokáže řešit vše od deprese přes obsedantně-kompulzivní chování, poruchy příjmu potravy až po posttraumatický stres.

Je však těžší ukázat, jak přesně má psychoterapie tento vliv. Co je to vlastně za psychoterapii, že může být tak transformující?

Psychoterapeuti z různých přístupů by vám dali různé odpovědi. Existují však společné důvody, proč vám psychoterapie může pomoci uzdravit se z traumatu, najít lepší způsoby zvládání a získat hlubší vhled do problémů a výzev, kterým čelíte.

Silný vztah

Výzkumy ukazují, že jedním z nejdůležitějších aspektů psychoterapie je vztah, který si s terapeutem vytvoříte. Jedná se o důvěrný vztah bez odsuzování, který je přizpůsoben tak, aby byl zcela jedinečný pro vás. Váš vztah s terapeutem tvoří nový plán pro vaše vztahy s ostatními lidmi. Je to vztah, ve kterém se můžete cítit vyslyšeni, uznáni a viděni takoví, jací skutečně jste. Tento způsob navazování vztahů můžete přenést i do svých dalších vztahů, aby byly zdravější a naplňující.

Správný terapeut

Pro vytvoření silného terapeutického vztahu je opravdu důležité, abyste si našli toho správného terapeuta. V našem adresáři Najít terapeuta najdete tisíce psychoterapeutů a psychoterapeutických poradců. Vyhledávat můžete podle místa, podle toho, zda se chcete setkat osobně nebo online, a podle problému, na kterém chcete pracovat. Domluvit si první sezení, abyste mohli posoudit, jak se u terapeuta cítíte, může být opravdu užitečné.

Bezpečný prostor

Hranice jsou v psychoterapii opravdu důležité, protože pomáhají vytvořit bezpečný prostor pro zkoumání vašich myšlenek a pocitů. Příkladem hranice může být to, že budete mít sezení každý týden ve stejnou dobu. Další může být skutečnost, že váš psychoterapeut o sobě nesmí prozradit mnoho informací.

Doporučujeme:  Je psychoterapie účinná pro úzkostné poruchy?

Tím, že poskytuje konzistenci, pomáhá budovat důvěru – nezbytnou pro úspěch psychoterapie. Hranice jsou důležité zejména tehdy, když je jiné vztahy ve vašem životě postrádají.

Naši psychoterapeuti a psychoterapeutičtí poradci se hlásí k přísným etickým normám, které pomáhají tyto hranice a základ vašeho vztahu s terapeutem stanovit.

Zpracování traumatu

Psychoterapie vám umožní zpracovat trauma. To nastává, když se kvůli stresujícím událostem, které prožíváte nebo jste jejich svědky, cítíte nejistí, bezmocní nebo zranitelní. Terapeut s vámi bude pracovat na tom, abyste se zamysleli nad tím, co se vám stalo a jak to může ovlivňovat váš dnešní život. Důraz je kladen spíše na soucit, naslouchání a porozumění než na stanovení diagnózy. To vám může pomoci zpracovat trauma tak, aby mělo méně negativní dopad na vaši mysl a tělo.

Nové perspektivy

Budete hovořit o svých nejhlubších myšlenkách a pocitech s někým, kdo je vyškolen, aby vám pomohl dát jim smysl – a může vás při tom podpořit. To vám může umožnit vidět situace, vztahy i sebe sama jasněji. Může vám otevřít nové způsoby myšlení, cítění a chování. Lépe si uvědomíte věci, které vás dosud brzdily, a získáte tak možnost učinit jiná rozhodnutí a zastavit škodlivé vzorce chování. Můžete také najít lepší způsoby, jak se vyrovnat s pocity a strachy.

Prostor k zamyšlení

Vztah s terapeutem může váš život mimo terapeutickou místnost pozorovat lupou. Vaše pocity, to, jak se chováte a co říkáte v terapii, vám může pomoci reflektovat důležité vztahy ve vašem životě. Můžete zjistit, jak jsou vaše očekávání od druhých lidí ovlivněna vaší minulostí. To vám může pomoci vidět situace a lidi objektivněji a změnit způsob myšlení a chování tak, aby se zlepšila vaše duševní a emocionální pohoda.

Diskuze