Psychické obtíže

Jak získat pomoc při disociaci?

Disociace nastává, když se psychické procesy, které jsou obvykle propojené nebo celistvé, roztříští. Člověk může pociťovat poruchy v myšlenkách, vzpomínkách nebo identitě. Může se také cítit odloučen od okolního světa. Pokud se disociace stane natolik závažnou, může vyžadovat léčbu odborníkem na duševní zdraví. Co je disociace? Disociace je stav psychického narušení. U jedince může dojít …

Jak získat pomoc při disociaci? Pokračovat ve čtení »

Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti

Hraniční porucha osobnosti (HPO) je stav charakterizovaný chronickou nestabilitou ve vztazích, extrémními emočními reakcemi a chronickým strachem z opuštění. Diagnóza HPO je sporná, někteří psychologové tvrdí, že hraniční osobnost vůbec není duševní porucha, zatímco jiní se domnívají, že může jít spíše o reakci na trauma z raného dětství než o skutečný duševní problém. Jaké jsou …

Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti Pokračovat ve čtení »

Psychoterapie k lepšímu zvládnutí rozchodu a rozvodu

Rozchod je ukončení milostného vztahu mezi partnery, kteří spolu chodí. Rozvod, tedy právní rozluka manželského páru, je jedním z typů rozchodu, termín rozchod se nejčastěji používá pro označení konce vztahu mezi sezdanými lidmi. Při řešení obtížného rozchodu nebo rozvodu může být užitečným zdrojem podpory odborník na duševní zdraví. Co je to rozchod? Páry zapojené do …

Psychoterapie k lepšímu zvládnutí rozchodu a rozvodu Pokračovat ve čtení »

Psychoterapie při bipolární poruše

Bipolární porucha, dříve známá jako maniodeprese, je charakterizována poruchami regulace nálady. Při tomto stavu se u jedince často střídají neobvykle dobré nálady (mánie nebo hypománie) a špatné nálady (deprese). Intenzita těchto nálad může způsobovat velké trápení. Výkyvy nálad mohou také narušovat schopnost člověka fungovat. Existují tři typy bipolární poruchy: bipolární porucha I, bipolární porucha II …

Psychoterapie při bipolární poruše Pokračovat ve čtení »

Agorafobie a její terapie

Agorafobie je úzkostná porucha. Tato fobie způsobuje, že se lidé bojí a vyhýbají se situacím, ze kterých nemohou snadno uniknout. Mohou se bát přeplněných prostor, čekání ve frontě nebo prostě pobytu mimo domov. Agorafobie často snižuje kvalitu života. Může mít vliv na pracovní výkonnost, sociální sítě a každodenní život. Lidé, kteří trpí agorafobií, by mohli …

Agorafobie a její terapie Pokračovat ve čtení »

Domácí násilí a psychoterapie

Domácí násilí nastává, když jeden z partnerů týrá druhého. Toto chování má mnoho příčin. Jedním z motivů je získat nad partnerem kontrolu. Domácí násilí má různé stupně závažnosti. Liší se také tím, jak často k němu může docházet. Může k němu dojít v jakémkoli typu vztahu. Může mít dopad na rodinu, přátele a další osoby. …

Domácí násilí a psychoterapie Pokračovat ve čtení »

Komplexní posttraumatický stres (C-PTSD)

Komplexní posttraumatická stresová porucha(C-PTSD) označuje specifický typ posttraumatické stresové poruchy. C-PTSD, známá také jako vývojové trauma, se rozvíjí v reakci na dlouhodobé trauma nebo opakované traumatické události. K tomuto traumatu často, ale ne vždy, dochází v dětství. Tím se liší od PTSD, která se běžně vyskytuje u příslušníků armády, ale může se objevit po jediné …

Komplexní posttraumatický stres (C-PTSD) Pokračovat ve čtení »

Rodinné problémy v psychoterapii

Rodinné problémy se mohou projevit i v těch nejzdravějších rodinách a vést k náročným, frustrujícím a bolestivým interakcím mezi členy rodiny. Od drobných podráždění až po pohřbenou zášť, od dramatických hádek až po pocity viny, zklamání a hněvu, o kterých jsme ani nevěděli, v nás rodina často vyvolává ty nejintenzivnější emoce, které prožíváme, ať už …

Rodinné problémy v psychoterapii Pokračovat ve čtení »

Terapie autismu a aspergerova syndromu

Autismus neboli porucha autistického spektra (postihuje přibližně 1 % lidí na celém světě. Jeho diagnostika může být sporná. Částečně je to proto, že v poslední době se počet diagnóz autismu zvýšil. O některých kritériích pro poruchy autistického spektra se stále vedou rozsáhlé diskuse. Autismus postihuje nervový systém. Jedním ze znaků autismu je narušené sociální chování. …

Terapie autismu a aspergerova syndromu Pokračovat ve čtení »

Smutek a truchlení

Smutek je přirozenou, ale bolestivou reakcí na ztrátu. Psychoterapie vám může pomoci zvládnout zármutek. Prožívání zármutku a ztráty blízké osoby je u každého člověka jedinečné, ale dobrý psychoterapeut vám může pomoci projít jednotlivými fázemi truchlení, abyste se cítili schopnější vyrovnat se se ztrátou. Každou ztrátu je třeba uznat, abychom se mohli posunout dál. Ztráta může …

Smutek a truchlení Pokračovat ve čtení »