Jak získat pomoc při disociaci?

Disociace nastává, když se psychické procesy, které jsou obvykle propojené nebo celistvé, roztříští. Člověk může pociťovat poruchy v myšlenkách, vzpomínkách nebo identitě. Může se také cítit odloučen od okolního světa. Pokud se disociace stane natolik závažnou, může vyžadovat léčbu odborníkem na duševní zdraví. Co je disociace? Disociace je stav psychického Číst více…

Psychoterapie hraniční poruchy osobnosti

Hraniční porucha osobnosti (HPO) je stav charakterizovaný chronickou nestabilitou ve vztazích, extrémními emočními reakcemi a chronickým strachem z opuštění. Diagnóza HPO je sporná, někteří psychologové tvrdí, že hraniční osobnost vůbec není duševní porucha, zatímco jiní se domnívají, že může jít spíše o reakci na trauma z raného dětství než o Číst více…

Psychoterapie k lepšímu zvládnutí rozchodu a rozvodu

Rozchod je ukončení milostného vztahu mezi partnery, kteří spolu chodí. Rozvod, tedy právní rozluka manželského páru, je jedním z typů rozchodu, termín rozchod se nejčastěji používá pro označení konce vztahu mezi sezdanými lidmi. Při řešení obtížného rozchodu nebo rozvodu může být užitečným zdrojem podpory odborník na duševní zdraví. Co je Číst více…

Psychoterapie při bipolární poruše

Bipolární porucha, dříve známá jako maniodeprese, je charakterizována poruchami regulace nálady. Při tomto stavu se u jedince často střídají neobvykle dobré nálady (mánie nebo hypománie) a špatné nálady (deprese). Intenzita těchto nálad může způsobovat velké trápení. Výkyvy nálad mohou také narušovat schopnost člověka fungovat. Existují tři typy bipolární poruchy: bipolární Číst více…

Komplexní posttraumatický stres (C-PTSD)

Komplexní posttraumatická stresová porucha(C-PTSD) označuje specifický typ posttraumatické stresové poruchy. C-PTSD, známá také jako vývojové trauma, se rozvíjí v reakci na dlouhodobé trauma nebo opakované traumatické události. K tomuto traumatu často, ale ne vždy, dochází v dětství. Tím se liší od PTSD, která se běžně vyskytuje u příslušníků armády, ale Číst více…

Smutek a truchlení

Smutek je přirozenou, ale bolestivou reakcí na ztrátu. Psychoterapie vám může pomoci zvládnout zármutek. Prožívání zármutku a ztráty blízké osoby je u každého člověka jedinečné, ale dobrý psychoterapeut vám může pomoci projít jednotlivými fázemi truchlení, abyste se cítili schopnější vyrovnat se se ztrátou. Každou ztrátu je třeba uznat, abychom se Číst více…