Listopad 2023

Diagnostika dětí s mentální retardací

Co je diagnostika dětí s mentální retardací? Diagnostika dětí s mentální retardací je proces, kterým se potvrzuje diagnóza postižení, které může mít vliv na schopnost dítěte komunikovat, učit se, chápat a provádět úkoly. Diagnostika může také identifikovat speciální potřeby dítěte, aby mohly být plněny jeho závazky vůči škole, rodině a veřejnosti. Kroky diagnostiky dětí s […]

Diagnostika dětí s mentální retardací Read More »

Kognitivní behaviorální terapie a její principy

Co je to kognitivní behaviorální terapie? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na změnu myšlenkových a behaviorálních postojů člověka. KBT zahrnuje řadu technik, které jsou založeny na vědeckých poznatcích a které jsou používány k řešení problémů, které člověk může potkat v běžném životě. Tato terapie je vhodná pro lidi, kteří trpí

Kognitivní behaviorální terapie a její principy Read More »

Jak obnovit duševní zdraví v vztahu?

Jak obnovit duševní zdraví v vztahu? Duševní zdraví je nezbytnou součástí každého zdravého vztahu. K obnovení duševního zdraví ve vztahu je nutné věnovat čas a úsilí. V tomto článku se dozvíte o několika kroky, které můžete udělat, abyste obnovili duševní zdraví ve svém vztahu. Poznejte své potřeby Před tím, než začnete hledat řešení svého problému,

Jak obnovit duševní zdraví v vztahu? Read More »

Mezilidský reflex

Interpersonal reflex je termín vytvořený Timothym Learym a vysvětlený v knize Interpersonal Diagnosis of Personality: A functional theory and methodology for personality evaluation (1957). Při zkoumání zaznamenaných protokolů komunikace u dospělých Leary zjistil, že existují typické vzorce interakce. Jednotlivé jednotky tohoto chování se nazývaly interpersonální mechanismy nebo interpersonální reflexy. (s. 96); „Jsou definovány jako pozorovatelné,

Mezilidský reflex Read More »

Vymezení hranic pro lidi se sebehodnotou a poruchou osobnosti

Co je sebehodnota a porucha osobnosti? Sebehodnota je vlastní pocit hodnoty, který člověk má o sobě. Porucha osobnosti je onemocnění charakterizované jedinečnou kombinací osobnostních rysů, které jsou dysfunkční a neadaptivní. Jaké jsou hranice pro lidi s poruchou osobnosti a sebehodnotou? Porucha osobnosti a sebehodnota často jdou ruku v ruce. Lidé s nízkou sebehodnotou mají tendenci

Vymezení hranic pro lidi se sebehodnotou a poruchou osobnosti Read More »

Je psychoterapie pro každého?

Co je psychoterapie? Psychoterapie je psychologická metoda, která pomáhá lidem zvládat problémy v jejich životě. Tato terapie se může zabývat mnoha různými oblastmi, jako je například úzkost, vztahy, deprese, stres a další. Cílem psychoterapie je umožnit lidem porozumět svým problémům, aby mohli efektivněji vyřešit své problémy. Je psychoterapie pro každého? Psychoterapie je nástroj, který může

Je psychoterapie pro každého? Read More »

Problematika diagnostiky dětí s autismem

Co je to autismus? Autismus je porucha autistického spektra, která má psychologický, neurologický a biologický původ. Je charakterizována poruchou sociální interakce, porušením komunikačních dovedností a často zahrnuje zúžené zájmy a stereotypní chování. Proč je důležitá diagnostika autismu? Diagnostika autismu je klíčovou součástí procesu přijetí a léčby autismu. Správná diagnostika je nezbytná k rozpoznání autismu a

Problematika diagnostiky dětí s autismem Read More »

Gunnar Johansson

Gunnar Johansson (narozen 1911, zemřel 1998) byl švédský psychofyzik. Zajímal se o Gestaltovy zákony vnímání pohybu ve vidění. Nejznámější je jeho výzkum biologického pohybu. Pomohl rozvinout předpoklad rigidity, který předpokládá, že proximální podněty, které mohou být vnímány jako tuhé objekty, jsou takto obecně vnímány. Johansson získal titul Ph.D. na Stockholm University College v roce 1950,

Gunnar Johansson Read More »

Praktické příklady terapeutických úspěchů

Terapie: Praktické Příklady Úspěchu Terapie je důležitou součástí každodenního života mnoha lidí. Je to cesta, jak zvládnout psychické problémy a získat zpět kontrolu nad svým životem. Existuje mnoho příkladů terapeutických úspěchů, které jsou nepopiratelnou inspirací pro všechny, kteří hledají zlepšení svého psychického zdraví. Příklady Terapeutických Úspěchů Existuje mnoho příkladů terapeutických úspěchů. Mezi ty nejznámější patří:

Praktické příklady terapeutických úspěchů Read More »