Encyklopedie

Asynchronní učení

Kořeny asynchronního učení se nacházejí na konci 19. století, kdy formalizované korespondenční vzdělávání (neboli distanční vzdělávání) poprvé využilo poštovní systém k tomu, aby se do vzdělávacího procesu zapojili i fyzicky vzdálení žáci. Ve 20. a 30. letech 20. století došlo k zavedení nahrávaného zvuku, desynchronizaci vysílání a revoluci v masovém šíření informací. K první významné …

Asynchronní učení Pokračovat ve čtení »

Reakce sluchového mozkového kmene

Sluchová odezva mozkového kmene (ABR) je elektrický signál vyvolaný z mozkového kmene člověka nebo jiného savce prezentací zvuku, jako je cvaknutí. Audiometrie odezvy sluchového kmene je screeningový test ke sledování ztráty sluchu nebo hluchoty, zvláště pozoruhodný pro jeho použití u novorozenců. Je to metoda používaná k posouzení funkcí uší, lebečních nervů a různých mozkových funkcí …

Reakce sluchového mozkového kmene Pokračovat ve čtení »

Konflikty na pracovišti a řízení konfliktů

Co jsou konflikty na pracovišti? Konflikty na pracovišti jsou někdy nevyhnutelnou součástí pracovního života. Jsou to neshody mezi pracovníky, které vedou k nedorozumění, nezdaru a nedostatečnému výkonu. Může se jednat o konflikty mezi pracovníky, mezi šéfem a podřízenými nebo mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. Jaké jsou příčiny konfliktů na pracovišti? Konflikty na pracovišti mohou být způsobeny …

Konflikty na pracovišti a řízení konfliktů Pokračovat ve čtení »

Jaké jsou příčiny rozpadu manželství a rozvodu?

Co je to rozvod? Rozvod je proces, kdy se manželé rozhodnou ukončit svůj sňatek. V České republice je rozvod možný po ukončení svazku minimálně jeden rok. Může být vyřízen jak v civilním, tak i v církevním právu. Jaké jsou příčiny rozpadu manželství? Příčiny rozpadu manželství mohou být velmi různorodé. Statistiky ukazují, že nejčastěji je to …

Jaké jsou příčiny rozpadu manželství a rozvodu? Pokračovat ve čtení »

Atypický autismus

Co je Atypický autismus Atypický autismus je diagnóza, která je obecně používána k označení změn v chování, které jsou podobné autismu, ale nezapadají přesně do kritérií pro diagnózu autismu. Pro diagnózu je nezbytné, aby pacient prošel odbornou diagnostikou od psychiatra nebo psychologa. Jaké jsou příznaky Atypického autismu? Některé z příznaků Atypického autismu zahrnují: Komunikační obtíže …

Atypický autismus Pokračovat ve čtení »

Neprospěch, neprospívání

Ztracení ve stínech Neprospěchu Neprospěch je bohužel dost běžnou zkušeností mezi žáky, kteří se nedokážou ve škole prosadit a nedaří se jim uspět v očekáváních svých rodičů a učitelů. Každý rok se v České republice setkáváme s tisíci potíží s výsledky ve škole, které jsou spojeny s neprospěchem. Nejen že to může mít vážné důsledky …

Neprospěch, neprospívání Pokračovat ve čtení »

Brodmannova oblast 52

Parainsulární oblast 52 (H) je subdivizí cytoarchitektuálně definované spánkové oblasti mozkové kůry. Nachází se v bance laterálního sulcusu na hřbetním povrchu spánkového laloku. Jeho střední hranice odpovídá přibližně spojení mezi spánkovým lalokem a insulou. Cytoarchitektuálně je ohraničen laterálně přední příčnou spánkovou oblastí 41 (H) (Brodmann-1909). frontální lalok: předklokální gyrus (primární motorická kůra, 4), předklokální sulcus, …

Brodmannova oblast 52 Pokračovat ve čtení »

Analýza mechanismu ukládání informací v mozku

Co je to mechanismus ukládání informací v mozku? Mozek je náš nejdůležitější orgán, který je zodpovědný za uchovávání informací. Mechanismus ukládání informací v mozku je proces, který se snaží pochopit, jak mozek skladuje informace a jak se přizpůsobuje změnám, které se v něm vyskytují. Jaké jsou základní principy mechanismu ukládání informací v mozku? Neurověda se …

Analýza mechanismu ukládání informací v mozku Pokračovat ve čtení »

Lehká mentální retardace

Co je lehká mentální retardace? Lehká mentální retardace (LMR) je chorobný stav, který se projevuje zpomalením duševního vývoje, což má za následek omezení schopností jedince se učit a chápat informace. LMR je vymezena podle IQ, které se pohybuje mezi 50 až 70. Lidé s touto diagnózou mají obtíže v oblasti řeči, sociálního chování, matematiky, představivosti, …

Lehká mentální retardace Pokračovat ve čtení »

Jaké jsou způsoby prevence domácího násilí?

Co je domácí násilí? Domácí násilí je jev, který zahrnuje všechny formy fyzického, sexuálního nebo psychického násilí, které se děje v rodině, mezi partnery nebo v bývalých vztazích. Jaké jsou způsoby prevence domácího násilí? Prevence domácího násilí je důležitá pro ochranu a podporu obětí, ale i pro zlepšení společenských norm a postojů. Existuje řada opatření, …

Jaké jsou způsoby prevence domácího násilí? Pokračovat ve čtení »