Družstevní chov


429 Too many requests

429 Too many requests


If you want to continue using our services, please contact us at this email address:

lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.cz
429 Too many requests

429 Too many requests


If you want to continue using our services, please contact us at this email address:

lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.czKin selekce byla dříve považována za jeden z hlavních faktorů přispívajících k vývoji kooperativního chovu. Kin selekce je, když jedinci zvyšují svou kondici prostřednictvím nepřímých výhod tím, že pomáhají příbuzným. Dnes není kin selekce přesvědčivým vysvětlením vývoje kooperativních zvířecích spolků z mnoha důvodů. Většina stálých skupin sociálních zvířat se skládá z příbuzných a není jasné, jestli je stupeň příbuznosti trvale vyšší u kooperativních chovatelů než u jiných druhů, které prostě žijí ve stabilních skupinách, které se nemnoží kooperativně. Existuje mnoho studií kooperativních ptáků a savců, které ukázaly, že nepříbuzní pomocníci mohou investovat stejně jako blízcí příbuzní. Dalším důvodem, proč kin selekce plně nevysvětluje vývoj kooperativního chovu, je to, že relativní význam nepřímých
fitness výhod pomocníků byl pravděpodobně nadhodnocen. Mnohokrát byly zahrnuty výhody, které pomocníci získali, i ty, které udělují příbuzným, což vedlo k dvojímu účtování výhod vybraných příbuznými.

Dnes roste podpora teorie, že kooperativní šlechtění se vyvíjelo prostřednictvím nějaké formy mutualismu nebo reciprocity. Mutualismus je forma symbiózy, která je prospěšná pro oba zapojené organismy. Mutualismus má mnoho forem a může se objevit, když jsou výhody okamžité nebo odložené, když si jednotlivci vyměňují prospěšné chování na oplátku, nebo když skupina jednotlivců přispívá ke společnému dobru, kde může být výhodné pro všechny členy skupiny pomoci vychovávat mladé. Když skupina vychovává mladé společně, může to být výhodné, protože udržuje nebo zvyšuje velikost skupiny. Největší množství výzkumu bylo investováno do vzájemných výměn prospěšného chování prostřednictvím opakovaného vězňova dilematu. V tomto modelu mohou dva partneři buď spolupracovat a vyměňovat si prospěšné chování, nebo mohou zběhnout a odmítnout pomoci druhému jednotlivci.

Doporučujeme:  Funkce učitele


429 Too many requests

429 Too many requests


If you want to continue using our services, please contact us at this email address:

lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.cz
429 Too many requests

429 Too many requests


If you want to continue using our services, please contact us at this email address:

lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.cz
Existuje mnoho dalších možných vysvětlení pro kooperativní chov jiných než výběr příbuzných. Pomoc není omezena na skupiny úzce příbuzných členů a může to být také forma získání rodičovské zkušenosti, získání sociálního statusu, „placení nájmu“ za sdílené stanoviště nebo brána pro budoucí možnosti páření. Dalším primárním vysvětlením kooperativního chovu je skupinové rozšíření. U mnoha druhů je přežití větší ve velkých skupinách díky výhodám velkého počtu skupin. Některé druhy mohou pocítit pasivní výhody (akce, které nepřímo zvyšují kondici zvířete) díky přítomnosti jiných členů skupiny, jako je ředicí efekt, zatímco jiné mohou pocítit aktivní výhody (akce, které jsou zaměřeny specificky na zvýšení kondice zvířete), které závisí na pomoci, kterou by mohli nabídnout noví členové. Tyto výhody kooperativního chovu se vyskytnou v populaci pouze tehdy, pokud je lepší zůstat a pomáhat jiným jedincům, než se stěhovat někam jinam a pokoušet se o chov. Tímto způsobem by se pomoc mohla vyvíjet prostřednictvím skupinového zvětšování, pokud větší velikost skupiny vede k automatickým pasivním výhodám pro všechny členy skupiny. Bez pasivních výhod by však větší skupiny mohly stále dostávat aktivní výhody ve formě opožděné reciprocity. Proto by mohlo být pro podřízeného výhodné poskytovat pomoc dominantnímu jedinci, i když s ním vůbec nesouvisí.


429 Too many requests

429 Too many requests


If you want to continue using our services, please contact us at this email address:

lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.cz

429 Too many requests

429 Too many requests


If you want to continue using our services, please contact us at this email address:

lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.cz
429 Too many requests

429 Too many requests


If you want to continue using our services, please contact us at this email address:

lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.cz
429 Too many requests

429 Too many requests


If you want to continue using our services, please contact us at this email address:

lindat-help [at sign] ufal.mff.cuni.czStarší samice hlídá štěňata, zatímco alfa samice je pryč.

Meerkaté se stávají reproduktivně aktivními v jednom roce věku a mohou mít až čtyři vrhy za rok. Obvykle je to však alfa pár, který si vyhrazuje právo pářit se a obvykle zabije každé mládě, které není jejich vlastní. Zatímco alfa samice je mimo skupinu, samice, které se nikdy nemnožily, laktují a loví, aby nakrmily mláďata a také je hlídaly, chránily a bránily před predátory. Ačkoli se dříve myslelo, že příspěvek surikat k potravě mláďat závisí na stupni příbuznosti, bylo zjištěno, že pomocníci se liší v počtu potravních položek, které dávají mláďatům. Tato variabilita v nabídce potravy je způsobena variací v úspěšnosti hledání potravy, pohlaví a věku. Výzkum dodatečně zjistil, že úroveň pomoci není v korelaci s příbuzností vrhů, které odchovávají.

V mnoha subhumánních druzích primátů jsou sociální struktury kooperativního chovu hlavní formou společenského života. Obvykle úsilí vynaložené na péči o potomky dominantního chovatele sdílejí členové skupiny. Rodiče, sourozenci a dospělí imigranti sdílejí výchovné povinnosti pro mláďata skupiny. Tyto povinnosti mohou zahrnovat nošení, ochranu, krmení, utěšování, a dokonce i zapojení se do hry s kolektivními potomky. Tamarin Cotton-top (Saguinus oedipus) je opice z Nového světa, která se zařazuje do kooperativních chovných skupin. Samci tohoto druhu vykazují vysokou míru otcovské investice během péče o mláďata. U tohoto druhu vykazují samci, zejména ti, kteří jsou otcové, větší zapojení do péče než samice. Předpokládá se, že samci investují dodatečnou podporu do výchovy potomků jako formu námluv, aby získali přízeň dominantní samice skupiny. To však nemusí být celý důvod pro investice samců do kooperativního chovu, protože důkazy naznačují, že čas strávený nošením kojenců silně nekoreluje s celkovou frekvencí kopulace samce.