Jak si vybrat psychoterapeuta?

Výběr terapeuta je důležité rozhodnutí, protože spolupráce s tím správným může být důležitou součástí znovuzískání života a udržení pohody. Když víte, co hledat, a chápete, co by nejlépe vyhovovalo vašim konkrétním problémům, může být výběr terapeuta pozitivním a produktivním prvním krokem na cestě k lepšímu duševnímu zdraví.

Co dělá dobrého terapeuta dobrým?

Terapeut není kamarád, který poslouchá vaše trápení a snaží se vám poradit. Správný terapeut vám naopak pomůže rozpoznat a změnit věci, jako jsou negativní vzorce myšlení anebo problematické chování, a zároveň vás přijme takové, jací jste. Dobrý terapeut vám pomůže se zlepšit, aniž by vás za vaše problémy odsuzoval.

Vybíravost při hledání psychoterapeuta vám pomůže vytěžit z času stráveného v terapii maximum. Je důležité vybrat si terapeuta, který má dobré reference a efektivní mezilidské dovednosti, které přispívají k pocitu důvěry a pocitu pokroku.

Kdy bych měl uvažovat o terapii?

Když začínáte mít pocit, že si nejste jisti svým dalším postupem nebo tím, co máte dělat, nebo jste dokonce zmatení a zdrcení tím, jak se cítíte, zvažte možnost vyzkoušet terapii. Terapie je určena pro každého, kdo chce pracovat na tom, aby se dostal z těžké situace a překonal ji. Mnoho lidí o terapii uvažuje, když je zachvátí panika, ale nemusíte být na samém dně, aby vám terapie hodně dala. Pokud se potýkáte s depresí, úzkostí, problémy ve vztazích, rodinnými problémy, problémy v páru, náladou a stresem nebo jakoukoli životní změnou, rozhovor s terapeutem vám může skutečně pomoci.

Zde je několik příznaků, že možná nastal čas vyhledat terapeuta:

 • Zmatek

 • Nejistota v sobě samém

 • Vyhýbání se lidem, místům nebo situacím

 • Změny ve stravovacích návycích a spánku

 • Pocit přetížení

 • Rozrušení a roztěkanost

 • Špatná nálada

 • Přílišná zaneprázdněnost

Když cítíte, že potřebujete individuálnější pomoc a jste zaseknutí, je skvělý čas zvážit terapii. Páry často čekají v průměru 6 let od začátku problému na zahájení terapie – to je příliš dlouhá doba, protože 6 let je hodně času na to, abyste žili v bolesti. Vězte, že problémy lze vyřešit, i když nejsou zcela vyřešeny, a terapie může jednotlivci/páru/rodině pomoci vytvořit zcela nový, šťastnější systém řešení problematické dynamiky.

Pokud jsou vaše každodenní rutiny a interakce ovlivněny, pak je možná čas na terapii. Ať už se jedná o jednotlivce, páry nebo rodiny, pokud máte pocit, že jste se zasekli nebo máte problémy s vyjadřováním vůči ostatním a pociťujete zvýšenou úroveň stresu nebo úzkosti, může vám terapie pomoci tyto pocity snížit a zvýšit úroveň vaší sebedůvěry

Pokud se cítíte osaměle, izolovaně a beznadějně, je pravděpodobně vhodný čas zvážit terapii. Možná se potýkáte se zvládáním emocí „v daném okamžiku“ nebo vám docházejí komunikační dovednosti, abyste se mohli adekvátně vyjádřit partnerovi nebo jiným blízkým. Terapii můžeme vnímat jako vyladění a skvělý způsob, jak si udělat čas na práci na sobě bez statického vlivu okolního světa nebo názorů druhých

Jakého terapeuta hledat?

Při rozhodování o výběru terapeuta záleží na mnoha faktorech, včetně specializace, osobnosti, nákladů a časového rozvrhu.

Vhodná osobnost

Ze všech faktorů při výběru psychoterapeuta je asi nejdůležitější najít takového, se kterým si budete rozumět. Stovky studií ukazují, že pro úspěch terapie je rozhodující silný vztah mezi terapeutem a klientem.

Pozitivní, podpůrný vztah je založen na několika faktorech, mezi které patří:

 • Osobnosti: Zásadní je pozitivní vztah (nikoli však přátelství) s terapeutem. To se často označuje jako pocit vztahu anebo terapeutický vztah.

 • Důvěra: Měli byste svému terapeutovi důvěřovat natolik, abyste s ním mohli hovořit o svých myšlenkách, pocitech a chování, a to i v případě, že jsou děsivé nebo nepříjemné.

 • Autenticita: Dobrý terapeut je upřímný a opravdový, prokazuje znalosti, ale vynechává žargon (působí jako odborník, ale ne jako všeználek).

 • Bezpodmínečný pozitivní postoj: Psychoterapeut, který si vás zaslouží, si vás váží a věří ve vaši schopnost pokročit (spíše než že by vás považoval za zlomeného nebo závislého).

 • Otevřená komunikace: Pscyhoterapeut by měl komunikovat otevřeně a vřele, i když vás upozorňuje na oblasti, ve kterých byste měli růst.

 • Vaše vlastní preference a úroveň pohodlí: Nejlepší terapie probíhá, když se cítíte s terapeutem spojeni a je vám s ním dobře. Možná si také budete chtít najít terapeuta, který je obeznámen s vaší identitou. To může být obzvláště důležité pro ty, kteří se identifikují jako LGBTQIA+, ostatním může vyhovovat mít za terapeuta muže nebo třeba ženu.

Doporučujeme:  Jaký je rozdíl mezi psychoterapií a poradenstvím?

Specializace

Ačkoli většina terapeutů navštěvují z různých důvodů různí klienti, mnozí se specializují na určité oblasti. Někteří se například zaměřují na deprese, úzkosti nebo jiné specifické problémy a někteří psychoterapeuti pracují s určitou věkovou skupinou.

Kromě toho existuje mnoho různých přístupů k psychoterapii, které se zaměřují na konkrétní problémové oblasti, jako jsou myšlenky, emoce nebo chování. Mezi příklady běžných typů terapie patří např:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): KBT je pomáhající přístup, který se zaměřuje na to, aby se lidé naučili identifikovat a změnit neužitečné, negativní vzorce myšlení.

 • Terapie přijetí a závazku (ACT): V ACT se klade důraz na postoje a chování, které směřují k cílům založeným na hodnotách.

 • Dialektická behaviorální terapie (DBT): DBT je užitečná pro zvládání emocí a stresu a zahrnuje nácvik dovedností pro efektivní řešení problémů a jednání.

 • Expoziční terapie: Expoziční terapie pomáhá lidem řešit a snižovat úzkost a fobie.

 • Terapie zaměřená na člověka (PCA): V terapii zaměřené na osobu nebo na klienta není hlavním úkolem terapeuta učit dovednosti, ale naslouchat klientovi a vést s ním diskusi, která mu pomáhá zjistit, jak se posunout dál.

Každý z terapeutických přístupů má své opodstatnění. Důležité je, aby byl terapeutův přístup založen na důkazech a směřoval k cíli a zároveň zůstal flexibilní a otevřený vašim individuálním potřebám a zkušenostem.

Online vs. osobní terapie

Mnoho terapeutů a poradců nyní nabízí online terapii, při níž se terapeut a klient setkávají ve videochatu. Díky videoterapii může být plánování sezení pohodlnější, protože odpadá nutnost dojíždět. Studie ukazují, že online terapie a osobní terapie jsou v podstatě stejně účinné.

Specifické životní etapy nebo kulturní prostředí

Kromě výše uvedených faktorů zvažte své pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, rasu a etnický původ a kulturní zázemí. Svou roli může hrát také váš věk. Někteří terapeuti se například specializují na mladé lidi a jiní pracují především se seniory. Jak moc je pro vás důležité pracovat s někým, kdo je vám podobný v některé z těchto oblastí nebo ve všech? Bylo by vám příjemné hovořit o soukromých záležitostech s někým z jiného prostředí?

Jak pohlížet na webové stránky psychoterapeuta

Než poprvé zavoláte a zeptáte se na terapeuta, udělejte si průzkum. Mnoho terapeutů nebo poraden má webové stránky s profesními profily. Online adresář terapeutů může být užitečným místem pro třídění fotografií, popisů a videopředstavení terapeutů, kteří se objeví při vašem hledání. Většina těchto online profilů terapeutů vás informuje o tom, zda nabízejí online terapii, nebo zda se jedná pouze o osobní terapii.

První věc, na kterou se v profilu psychoterapeuta zaměřte, je jeho životopis. Z něj zjistíte, zda má terapeut odborné znalosti v určité oblasti, například v oblasti deprese nebo vztahů. Nedostatek těchto informací obvykle znamená, že se terapeut zabývá širokým spektrem problémů.

Doporučujeme:  Jaké jsou nejčastější bariéry v psychoterapii?

Profil také odhalí, zda se terapeut setkává s lidmi v určité věkové skupině. Některé profily uvádějí používání určitého terapeutického přístupu, například kognitivně-behaviorální terapie. To znamená, že odborník je v používání tohoto přístupu vysoce kvalifikovaný. Pokud zde není žádná zmínka, je docela pravděpodobné, že terapeut čerpá z více technik a přizpůsobuje svůj přístup tomu, co každý jednotlivý klient potřebuje.

Jaké otázky položit během prvního setkání s psychoterapeutem?

Profil terapeuta vám sice pomůže získat základní informace, ale nejdůležitější složku – chemii mezi vámi dvěma – se dozvíte až po telefonickém nebo osobním rozhovoru s psychoterapeutem. Mnoho lidí se zdráhá zavolat do terapeutovy kanceláře a zeptat se na proces nebo terapeuta, ale je naprosto normální to udělat. Terapeuti očekávají, že si lidé nebudou v mnoha věcech jisti, a dotazy vítají.

Aby vás telefonát tolik nevystrašil a abyste nezapomněli shromáždit potřebné informace, připravte si předem seznam.

Zde je několik otázek, které můžete položit při telefonické konzultaci s potenciálním novým terapeutem:

 • Jaké jsou vaše ceny za sezení?

 • Máte zkušenosti s prací s lidmi, kteří mají podobné starosti jako já?

 • Jak přistupujete k pomoci lidem?

 • Jak u vás probíhají sezení?

 • Jak dlouho trvá každé sezení?

 • Co budeme dělat?

 • Jak dlouho s vámi mohu pracovat?

 • Kolik sezení s vámi lidé absolvují?

Co je třeba zvážit během první schůzky s terapeutem

První schůzka je příležitostí k osobnímu setkání s terapeutem a zjištění, zda se vám s ním bude dobře spolupracovat. Vztah mezi vámi a terapeutem se začne rozvíjet okamžitě, i když je přirozené, že během několika prvních sezení cítíte určitou nejistotu. Věnujte pozornost tomu, zda vás psychoterapeut vřele přivítá a uvolní. Je to někdo, komu byste mohli důvěřovat ve svých nejhlubších myšlenkách a pocitech?

Sledujte tyto vlastnosti terapeuta během první schůzky:

 • Snadno se s ním mluví

 • Dává vám verbálně i neverbálně (gesty, výrazy, postojem a tónem hlasu) najevo, že vás neodsuzuje negativně, ale je otevřený vašim prožitkům.

 • Dbá na to, abyste s nimi hovořili o důvěrnosti psychoterapeutických setkání, abyste věděli, co zůstane soukromé a co by mohlo být sdíleno – a proč by to mělo být sdíleno.

 • Chová se, jako byste vy dva byli tým (terapeut dává najevo, že má vhled, který vm pomůže, ale nechová se povýšeně nebo jako všeználek)

Pozitivní pracovní vztah i pokrok vpřed jsou součástí procesu, který probíhá v průběhu času; proto se může stát, že z první schůzky neodejdete s pocitem zázračné změny. Na konci první schůzky byste však měli mít pocit reálné naděje. Je důležité vybrat si terapeuta, který vám zprostředkuje odměřený optimismus a naději. Užitečný terapeut je takový, který se nechová, jako by vás litoval, ani nedává rozmáchlé sliby, že už nikdy v životě nebudete mít problémy.

Pokud se vám první sezení vydaří, domluvte si několik dalších schůzek. Může trvat několik sezení, než plně zjistíte, zda u terapeuta děláte pokroky. Po třech nebo čtyřech týdnech je pak v pořádku znovu zhodnotit, zda si přejete pokračovat.

Co je třeba zvážit po pár psychoterapeutických sezeních?

Psychoterapie není rychlé řešení ani zázračný lék, ale je to vztah a soubor činností, které vedou k pozitivní změně a posílení. Jakých bylo vašich prvních několik sezení? Začínáte se cítit nebo přemýšlet jinak? Naučili jste se novým způsobům chování, třeba i malým změnám, které můžete zavést do svého života? Máte pocit, že máte s psychoterapeutem zdravý pracovní vztah?

Odpovědi na tyto otázky mohou být podkladem pro vaše rozhodnutí, zda s tímto terapeutem budete pokračovat, nebo si pro spolupráci vyhledáte někoho jiného.

Doporučujeme:  Jaké jsou různé typy psychoterapeutických technik pro práci s poruchami chování?

Možná je čas hledat někoho nového, pokud je váš terapeut:

 • hodně mluví o sobě, kromě občasných příkladů z vlastního života

 • je příliš přátelský, jedná s vámi spíše jako s kamarádem než s klientem

 • dává rady nebo vám říká, co byste měli nebo neměli dělat

 • nevěnuje vám během sezení svou plnou pozornost

 • používá hodně odborného žargonu nebo je netrpělivý, když ho požádáte o vysvětlení.

 • neposkytuje zpětnou vazbu

Na druhou stranu, pokud máte pocit, že tomuto terapeutovi můžete důvěřovat a že vás hluboce vyslechne, jste pravděpodobně na správném místě. Vyjádřit složité myšlenky a pocity může být obtížné a správný terapeut pro vás bude číst mezi řádky, aby interpretoval vaši komunikaci, a pak vám ji zpětně promítne, aby vám pomohl hlouběji porozumět sobě samému.

Také pokud po několika sezeních cítíte, že vám terapeut pomáhá posunout se dál, abyste nakonec terapii ukončili, pravděpodobně jste si vybrali dobře. Dobrý terapeut se snaží, aby se nakonec stal zbytečným, protože jeho cílem je zvýšit vaši odolnost a sebeúctu. I když se vám tento terapeut může líbit, nechcete mít pocit, že ho budete potřebovat navždy. Při výběru terapeuta jde o to, abyste si vybrali někoho, kdo vás sebevědomě a kompetentně osvobodí.

Jak dlouho mohu očekávat, že budu v terapii?

Časový harmonogram se může u každého lišit a obvykle tento harmonogram závisí na vašem procesu a cestě, protože terapeut je tu od toho, aby vám pomohl usnadnit tuto vnitřní práci. Typické časové rámce mohou být od 4 do 12 měsíců v závislosti na typech problémů, které řešíte. Pokud se potýkáte s úzkostí, pravděpodobně můžete očekávat, že budete v terapeutické poradně nejméně 6 měsíců. Pokud půjdete ke KBT psychoterapeutovi, můžete dostat plán s časovým rozvrhem 4 měsíce. Pokud půjdete k psychodynamickému terapeutovi, může to být 12 měsíců nebo déle.

Důležité je si uvědomit, že při terapii nejde ani tak o počet hodin, které jí věnujete, jako spíše o smysl těchto hodin vnitřní práce. Terapeut s vámi vypracuje léčebný plán, který vám pomůže informovat o cílech v časovém rámci specifickém pro vaše potřeby.

Typický časový rámec terapie je od 3 měsíců do jednoho roku, v závislosti na léčebných plánech a cílech dané osoby. Pokud se osoba potýká s vážnějšími příznaky, jako jsou vtíravé myšlenky nebo deprese, může být terapie využívána po delší dobu, a tak může být vytvořen hlubší plán terapie.

Terapie začíná v průměru jednou týdně a pak se mezery mezi sezeními rozšiřují podle toho, jak dochází k růstu. Jakmile je oboustranně rozhodnuto, že pokrok lze udržet, je ideální přechod z terapie. Mnoho lidí a párů také navštěvuje terapii rutinně jako „kontrolní prohlídku“, přijdou jednou nebo dvakrát ročně – prevence je mnohem snazší než řešení problémů ex post a mám pocit, že pokud jste toho schopni, jsou prohlídky duševního zdraví stejně důležité jako prohlídky fyzického zdraví!

Závěrečné myšlenky k výběru správného terapeuta

Výběr terapeuta je osobní rozhodnutí, které zahrnuje výběr odborníka na duševní zdraví, který vám pomůže překonat vaše jedinečné překážky a pracovat na dosažení vašich vlastních smysluplných cílů. Může to vyžadovat trochu výzkumu a dokonce i několik konzultací, ale ten správný psychoterapeut pro vás existuje. Najít terapeuta, který je pro vás ten pravý, se vyplatí.

Diskuze