Psychoterapeutické směry

Kognitivně behaviorální terapie a její teorie

Co je to kognitivně behaviorální terapie? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na změnu myšlení a chování pacientů. KBT se zaměřuje na to, aby se pacientům pomohlo řešit jejich problémy a vyrovnat se s nimi. Cílem terapie je naučit pacienta změnit své myšlení a chování, aby se vyhnul negativním obavám a …

Kognitivně behaviorální terapie a její teorie Pokračovat ve čtení »

Kognitivně behaviorální terapie a její principy

Co je kognitivně behaviorální terapie? Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychologická terapie, která se soustředí na to, jak naše myšlenky, pocity a chování ovlivňují to, jak se cítíme a jak se chováme. KBT používá pozitivní techniky, jako je výzkum, přepracování myšlenek a modelování chování, které pomáhají pacientům změnit nežádoucí myšlenky a chování. KBT je populární …

Kognitivně behaviorální terapie a její principy Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její vliv na zvládání stresu

Co je to gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutický přístup, který vychází z psychologického pojetí gestaltu. Ve své podstatě je to soubor technik, které využívají terapeuti k práci s klienty a jehož cílem je pomoci klientům identifikovat a rozvíjet jejich osobní síly a zdroje. Jak gestalt psychoterapie pomáhá zvládat stres? Gestalt psychoterapie může být užitečná …

Gestalt psychoterapie a její vliv na zvládání stresu Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její vliv na vztahy

Co je to gestalt psychoterapie a jaký je její vliv na vztahy? Gestalt psychoterapie je holistický terapeutický přístup, který se zaměřuje na vědomí a prožívání. Cílem je dosáhnout vhledu a porozumění sám sobě a vztahům, ve kterých se nalézáme. Proč je však gestalt psychoterapie tak účinná při řešení vztahů? Jak gestalt psychoterapie pomáhá při řešení …

Gestalt psychoterapie a její vliv na vztahy Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její doporučení

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na aktuální problémy a přítomné situace, ve kterých se pacienti nacházejí, a odmítá hledat příčiny v minulosti. Cílem Gestalt psychoterapie je pomoci lidem rozvíjet sebeúctu, osobní zodpovědnost a vytvářet si lepší způsoby jednání. Jak funguje Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie se zaměřuje na to, …

Gestalt psychoterapie a její doporučení Pokračovat ve čtení »

Psychodynamická psychoterapie: Průzkumu emočních konfliktů

Co je psychodynamická psychoterapie? Psychodynamická psychoterapie je typ psychoterapie, která je založena na psychoanalytických konceptech a principu. Cílem je větší pochopení emočních konfliktů a jejich dopadu na bdění, chování a vztahy. V psychodynamické psychoterapii je zaměření na odhalení a průzkum vnitřních psychických procesů, které člověka ovlivňují. Jak může psychodynamická psychoterapie pomoci? Psychodynamická psychoterapie může pomoci …

Psychodynamická psychoterapie: Průzkumu emočních konfliktů Pokračovat ve čtení »

Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii ericksonovské?

Co je to psychoterapie ericksonovská? Psychoterapie ericksonovská je humanistická psychoterapie, která se zaměřuje na využívání pozitivního přístupu k řešení problémů, a to prostřednictvím cílených otázek a technik. Cílem psychoterapie ericksonovské je najít nejlepší možnosti pro řešení problémů klienta a následnou změnu jeho chování. Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii ericksonovské? Terapeut v psychoterapii ericksonovské …

Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii ericksonovské? Pokračovat ve čtení »

Kognitivně behaviorální terapie a její přínosy

Co je Kognitivně behaviorální terapie? Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychologická technika, která pomáhá lidem změnit jejich myšlení a chování. Tato terapie je založena na vědeckých poznatcích o tom, jak lidé přemýšlejí a jak se chovají. KBT se zaměřuje na současnou situaci a na získání okamžitých změn. Když je KBT úspěšná, může vést k trvalým …

Kognitivně behaviorální terapie a její přínosy Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a duševní zdraví

Co je Gestalt psychoterapie a jak ovlivňuje duševní zdraví? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutický přístup, který je zaměřen na přítomnost a jedinečnost každého člověka. Cílem je pomoci lidem pochopit jejich přítomné pocity a myšlenky, pochopit jejich vztahy s okolím a dozvědět se, jak lépe vyřešit problémy. Jak Gestalt psychoterapie pomáhá udržovat duševní zdraví? Gestalt psychoterapie může …

Gestalt psychoterapie a duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Jak se naučit větší spokojenosti a štěstí s Gestalt psychoterapií

Co je Gestalt terapie? Gestalt terapie je psychoterapeutická metoda, která vychází z pozorování a uvědomění si jednotlivých částí života, které se následně propojí do jednoho celku. Cílem této terapie je naučit pacienta, jak přijímat a vyjadřovat své potřeby, cíle a touhy, což může vést k většímu štěstí a spokojenosti. Jak Gestalt terapie může pomoci s …

Jak se naučit větší spokojenosti a štěstí s Gestalt psychoterapií Pokračovat ve čtení »