Psychoterapeutické směry

Rogersovská psychoterapie jako úspěšná humanistická psychoterapie

Rogersovská psychoterapie, jejímž autorem je Carl Rogers, je terapeutická technika, při níž klient přebírá aktivní, autonomní roli v terapeutických sezeních. Je založena na myšlence, že klient ví, co je nejlepší, a že úlohou terapeuta je usnadnit klientovi vytvoření prostředí, v němž může dosáhnout pozitivní změny. Rogersovská terapie se někdy nazývá nedirektivní terapie, protože klientovi je …

Rogersovská psychoterapie jako úspěšná humanistická psychoterapie Pokračovat ve čtení »

Kognitivní terapie založená na všímavosti (MBCT)

Kognitivní terapie založená na všímavosti (v anglické zkratce MBCT) využívá osvědčenou metodu zkoumání vztahů mezi myšlenkami, pocity a chováním, díky níž je kognitivní terapie tak účinná, a přidává další prvek: všímavost (mindfulness). Kombinuje tyto dva přístupy a pomáhá vám trénovat mysl tak, abyste s myšlenkami a pocity nakládali způsobem, který zvyšuje duševní klid a osobní …

Kognitivní terapie založená na všímavosti (MBCT) Pokračovat ve čtení »

Co je narativní terapie?

Narativní terapie nás vnímá jako osoby oddělené od našich problémů a podporuje nás v tom, abychom využili mnoho svých dovedností, kompetencí, přesvědčení, hodnot, závazků a schopností, které nám pomohou změnit náš vztah k problémům v našem životě. V průběhu života se z osobních zkušeností stávají osobní příběhy. Těmto příběhům dáváme význam a příběhy pomáhají utvářet …

Co je narativní terapie? Pokračovat ve čtení »

Logoterapie: Teorie smyslu života podle Viktora Frankla

Hledání odpovědi na otázku „jaký je smysl života?“ se objevuje od počátku věků. Hledání smyslu života lze považovat za primární motivaci každého člověka a z tohoto tvrzení vychází i koncept logoterapie. V následujícím článku se ponoříme do vzniku logoterapie, výzkumu, technik a aktivit spojených s logoterapií. Vymezení logoterapie Logoterapie je často označována jako „třetí vídeňská škola …

Logoterapie: Teorie smyslu života podle Viktora Frankla Pokračovat ve čtení »

Psychoanalýza a hlubinná psychoterapie

Psychoanalýza je definována jako soubor psychologických teorií a terapeutických technik, které mají svůj původ v díle a teoriích Sigmunda Freuda. Jádrem psychoanalýzy je přesvědčení, že všichni lidé mají nevědomé myšlenky, pocity, touhy a vzpomínky. Základní principy psychoanalýzy Psychoanalýza předpokládá, že lidé mohou prožít katarzi a získat náhled na svůj aktuální stav mysli tím, že obsah …

Psychoanalýza a hlubinná psychoterapie Pokračovat ve čtení »

Schematerapie

Schematerapie je nejúčinnější při terapii poruch osobnosti, úzkostných poruch, depresí, vztahových potíží a používá se v případech, kdy lidé nereagují nebo recidivují po absolvování jiných terapií. Co je schématická terapie? Schematerapie byla vyvinuta ve snaze pomoci těm, u nichž kognitivně-behaviorální terapie (KBT) nepřinesla žádné výsledky, a jejím cílem je změnit negativní vzorce nebo přesvědčení, s …

Schematerapie Pokračovat ve čtení »

Systemická psychoterapie – všichni jsme součástí různých sociálních systémů

Systemická terapie se zajímá o způsob, jakým se jako jednotlivec vztahujete k ostatním lidem a jak jste s nimi ve vztahu. Nevnímá vás jako někoho izolovaného, ale jako součást většího celku: rodiny páru pracovní organizace Je to terapie, která se zajímá o to, jak zapadáte do různých skupin a společenství, jichž jste součástí. Systemická terapie …

Systemická psychoterapie – všichni jsme součástí různých sociálních systémů Pokračovat ve čtení »

Co je dialektická behaviorální psychoterapie?

Dialektická behaviorální terapie (DBT) je psychoterapeutických směr založená na vědeckých základech, který začal jako snaha o zlepšení poruch osobnosti a mezilidských konfliktů. Existují důkazy, že dialektická behaviorální psychoterapie může být užitečná terapii poruch nálady, sebevražedných myšlenek a také může sloužit pro změnu vzorců chování, jako je sebepoškozování a užívání návykových látek. DBT se vyvinula v …

Co je dialektická behaviorální psychoterapie? Pokračovat ve čtení »

Kognitivně-behaviorální terapie

KBT je strukturovaná, časově omezená, na problém zaměřená a na cíl orientovaná forma psychoterapie. KBT pomáhá lidem naučit se identifikovat, zpochybňovat a měnit způsob, jakým jejich myšlenky, postoje a přesvědčení souvisejí s emočními a behaviorálními reakcemi, které jim způsobují potíže. Co je kognitivně-behaviorální terapie? Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je praktická, krátkodobá forma psychoterapie. Pomáhá lidem rozvíjet …

Kognitivně-behaviorální terapie Pokračovat ve čtení »

Co je gestalt psychoterapie?

Gestalt terapie je humanistická, holistická, na člověka zaměřená forma psychoterapie, která se zaměřuje na současný život člověka a jeho problémy, nikoli na jeho minulé zkušenosti. Tento přístup zdůrazňuje důležitost pochopení kontextu života člověka a převzetí odpovědnosti namísto obviňování. Gestalt podle definice odkazuje na formu nebo tvar něčeho a naznačuje, že celek je větší než součet …

Co je gestalt psychoterapie? Pokračovat ve čtení »