Psychoterapeutické směry

Jak pracovat s rodinnými problémy pomocí psychoterapie rodinné?

Co je psychoterapie rodinné? Psychoterapie rodinné je terapeutický proces, který může pomoci rodinám, které čelí různým problémům. Proces často zahrnuje práci s jednotlivými členy rodiny a interakce mezi nimi. Cílem je poskytnout rodičům a dětem způsob, jak zvládat konflikty a nalézt řešení, která jsou oboustranně přínosná. Jak se používá psychoterapie rodinné? Psychoterapie rodinné je často …

Jak pracovat s rodinnými problémy pomocí psychoterapie rodinné? Pokračovat ve čtení »

Kognitivní behaviorální terapie a její cíle

Co je kognitivní behaviorální terapie? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je účinný psychoterapeutický přístup, který se zaměřuje na příčiny a následky problematického chování. KBT se snaží porozumět tomu, jak mysl lidí ovlivňuje jejich nálady, emoce a chování. To se děje prostřednictvím kognitivních (myslných) strategií a behaviorálních (činnostních) technik. Cíle kognitivní behaviorální terapie KBT má jasný cíl: …

Kognitivní behaviorální terapie a její cíle Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie – zoufalý terapeutický přístup

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutický přístup, který se zaměřuje na jednotlivce jako na celek. Tento přístup spočívá v tom, že se člověk může poznat sám sebe, objevit své emoce, myšlenky a pocity a naučit se je regulovat. Cílem gestaltové psychoterapie je dát člověku schopnost přijmout sebe sama jako celku a zvládat své …

Gestalt psychoterapie – zoufalý terapeutický přístup Pokračovat ve čtení »

Rodinná terapie: Pracovat s rodinnými problémy

Co je rodinná terapie? Rodinná terapie je psychologická metoda, která pomáhá rodinám řešit jejich problémy a zlepšit jejich vztahy. Terapie se zaměřuje na aktuální problémy v rodině, jako je například špatné komunikace, nesoulad mezi rodiči, nedostatek podpory, konflikty mezi sourozenci, nevhodné chování a podobně. Cílem rodinné terapie je poskytnout rodině prostředky, jak efektivně řešit problémy …

Rodinná terapie: Pracovat s rodinnými problémy Pokračovat ve čtení »

Kognitivně behaviorální terapie a smíšená úzkostně depresivní porucha

Co je Kognitivně behaviorální terapie? Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický přístup zaměřený na léčbu problémů spojených s psychickou poruchou, jako je smíšená úzkostně depresivní porucha. Tato terapie je postavena na myšlence, že naše myšlenky, chování a emoce jsou provázané a že je možné změnit náš způsob myšlení, abychom dosáhli pozitivního změn v našem chování …

Kognitivně behaviorální terapie a smíšená úzkostně depresivní porucha Pokračovat ve čtení »

Kognitivní behaviorální terapie a její účinky na duševní pohodu

Co je Kognitivní behaviorální terapie? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je metodou psychoterapie, která se zaměřuje na změnu myšlení a chování. Je to moderní přístup k psychoterapii, který vychází z teorie, že naše myšlenky, pocity a chování ovlivňují naše zdraví a celkovou pohodu. KBT využívá řadu nástrojů, jako jsou techniky myšlení, cvičení a domácí úkoly. Jak …

Kognitivní behaviorální terapie a její účinky na duševní pohodu Pokračovat ve čtení »

Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii příběhové?

Jak funguje terapeutický vztah? Klíčem k úspěšnému průběhu terapie je vytvoření důvěry mezi terapeutem a klientem. Vytváření terapeutického vztahu je proces, který je založen na vzájemné důvěře a otevřenosti. Terapeut musí poskytnout klientovi bezpečné prostředí pro otevření se a prozkoumávání vlastních myšlenek a pocitů. Kde začít? V prvních fázích terapie terapeut s klientem společně vytváří …

Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii příběhové? Pokračovat ve čtení »

Jak se naučit větší sebekontrole s kognitivně behaviorální terapií

Jak se naučit větší sebekontrolu s kognitivní behaviorální terapií Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je nejúčinnější metoda, která pomáhá lidem naučit se větší sebekontrole. Využívá kombinaci různých technik, aby pomohly lidem změnit myšlení, chování, emoce a postoje. KBT se často využívá v terapii pro lidi s mentálními a emočními problémy, jako je úzkost, deprese, úzkostné poruchy …

Jak se naučit větší sebekontrole s kognitivně behaviorální terapií Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a změny ve vztazích

Co je to Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na dosažení změn ve vztazích. Vychází z pozitivního přístupu, který podporuje osobní růst a uznává lidskou schopnost sebepoznávat. Tato metoda vychází z psychoanalýzy a pozornost je zaměřena na vnímání, pocity a myšlenky, aby se člověk mohl vyrovnat se současnou situací. Jak Gestalt …

Gestalt psychoterapie a změny ve vztazích Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a sebepoznávání

Co je to gestalt psychoterapie a sebepoznávání? Gestalt psychoterapie a sebepoznávání je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na to, aby se člověk začal zabývat svým vnitřním světem a začal poznávat sebe sama. Jde o terapeutickou metodu, která se soustředí na schopnosti člověka vytvářet vztahy s okolím a sami se sebou. Cílem tohoto postupu je, aby …

Gestalt psychoterapie a sebepoznávání Pokračovat ve čtení »