Psychoterapeutické směry

Gestalt psychoterapie a její doporučení

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutická metoda, která se zaměřuje na aktuální problémy a přítomné situace, ve kterých se pacienti nacházejí, a odmítá hledat příčiny v minulosti. Cílem Gestalt psychoterapie je pomoci lidem rozvíjet sebeúctu, osobní zodpovědnost a vytvářet si lepší způsoby jednání. Jak funguje Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie se zaměřuje na to, …

Gestalt psychoterapie a její doporučení Pokračovat ve čtení »

Psychodynamická psychoterapie: Průzkumu emočních konfliktů

Co je psychodynamická psychoterapie? Psychodynamická psychoterapie je typ psychoterapie, která je založena na psychoanalytických konceptech a principu. Cílem je větší pochopení emočních konfliktů a jejich dopadu na bdění, chování a vztahy. V psychodynamické psychoterapii je zaměření na odhalení a průzkum vnitřních psychických procesů, které člověka ovlivňují. Jak může psychodynamická psychoterapie pomoci? Psychodynamická psychoterapie může pomoci …

Psychodynamická psychoterapie: Průzkumu emočních konfliktů Pokračovat ve čtení »

Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii ericksonovské?

Co je to psychoterapie ericksonovská? Psychoterapie ericksonovská je humanistická psychoterapie, která se zaměřuje na využívání pozitivního přístupu k řešení problémů, a to prostřednictvím cílených otázek a technik. Cílem psychoterapie ericksonovské je najít nejlepší možnosti pro řešení problémů klienta a následnou změnu jeho chování. Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii ericksonovské? Terapeut v psychoterapii ericksonovské …

Jak pracuje terapeut s klienty v psychoterapii ericksonovské? Pokračovat ve čtení »

Kognitivně behaviorální terapie a její přínosy

Co je Kognitivně behaviorální terapie? Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychologická technika, která pomáhá lidem změnit jejich myšlení a chování. Tato terapie je založena na vědeckých poznatcích o tom, jak lidé přemýšlejí a jak se chovají. KBT se zaměřuje na současnou situaci a na získání okamžitých změn. Když je KBT úspěšná, může vést k trvalým …

Kognitivně behaviorální terapie a její přínosy Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a duševní zdraví

Co je Gestalt psychoterapie a jak ovlivňuje duševní zdraví? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutický přístup, který je zaměřen na přítomnost a jedinečnost každého člověka. Cílem je pomoci lidem pochopit jejich přítomné pocity a myšlenky, pochopit jejich vztahy s okolím a dozvědět se, jak lépe vyřešit problémy. Jak Gestalt psychoterapie pomáhá udržovat duševní zdraví? Gestalt psychoterapie může …

Gestalt psychoterapie a duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Jak se naučit větší spokojenosti a štěstí s Gestalt psychoterapií

Co je Gestalt terapie? Gestalt terapie je psychoterapeutická metoda, která vychází z pozorování a uvědomění si jednotlivých částí života, které se následně propojí do jednoho celku. Cílem této terapie je naučit pacienta, jak přijímat a vyjadřovat své potřeby, cíle a touhy, což může vést k většímu štěstí a spokojenosti. Jak Gestalt terapie může pomoci s …

Jak se naučit větší spokojenosti a štěstí s Gestalt psychoterapií Pokračovat ve čtení »

Kognitivní behaviorální terapie a její vliv na vnitřní motivaci

Co je to Kognitivní behaviorální terapie (KBT)? Kognitivní behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický přístup, který se zaměřuje na problémy spojené s myšlením, chováním a emocemi. KBT se používá k léčbě mnoha psychických poruch, včetně deprese, úzkosti, fobie a dalších. Cílem KBT je pomoci lidem změnit jejich myšlení a chování, aby mohli lépe zvládat stres a …

Kognitivní behaviorální terapie a její vliv na vnitřní motivaci Pokračovat ve čtení »

Jak léčit depresi a úzkosti s psychoterapií pozitivní psychologie?

Co je to psychoterapie pozitivní psychologie? Psychoterapie pozitivní psychologie je terapeutická metoda, která se soustředí na vytvoření optimálního psychického zdraví a zlepšení celkového životního stylu. Cílem této metody je především posílit pozitivní postoje, názory a hodnoty a přimět jednotlivce k pozitivnímu vnímání svého života. Tato terapie se zaměřuje na změnu způsobu myšlení, což může přispět …

Jak léčit depresi a úzkosti s psychoterapií pozitivní psychologie? Pokračovat ve čtení »

5 nejznámnějších psychoterapeutických směrů

1. Psychoanalysis Psychoanalýza je jedním z nejznámnějších psychoterapeutických směrů, který byl založen Sigmundem Freudem. Cílem psychoanalýzy je objevit a léčit podvědomé konflikty, které jsou zodpovědné za psychické problémy. Freud se domníval, že náš podvědomý rozum je odpovědný za naše chování a pocity, takže hlavním cílem psychoanalýzy je získat přístup do našeho podvědomí. K tomu lze …

5 nejznámnějších psychoterapeutických směrů Pokračovat ve čtení »

Jak posílit a budovat sebedůvěru s kognitivně behaviorální terapií

Co je kognitivně-behaviorální terapie a jak může pomoci zvýšit sebedůvěru? Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zlepšit sebedůvěru a zmírnit stres. KBT je založena na vědecky podloženém přístupu k léčbě, který se zaměřuje na překonávání emocionálních a chování problémů. KBT je interaktivní, vyžaduje aktivní spolupráci účastníků a pomáhá jim naučit se rozpoznávat …

Jak posílit a budovat sebedůvěru s kognitivně behaviorální terapií Pokračovat ve čtení »