Gestalt terapie

Gestalt psychoterapie a úzkostné poruchy osobnosti

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutická metoda, která se zabývá zkoumáním vztahů mezi jednotlivci a jejich okolím. Cílem je identifikovat a vyřešit problémy, jako jsou úzkostné poruchy osobnosti nebo emoční bloky. Gestalt psychoterapie se zaměřuje na získání pochopení a zvládání příčin úzkosti a pochopení, jak její účinky ovlivňují naše myšlení a chování. Jak …

Gestalt psychoterapie a úzkostné poruchy osobnosti Pokračovat ve čtení »

Hraniční porucha osobnosti – může pomoci Gestalt psychoterapie?

Co je hraniční porucha osobnosti? Hraniční porucha osobnosti (BPD) je psychické onemocnění, které je charakterizováno výraznou instabilní náladou, změnami v chování, narušenou identitou, závislostí na ostatních a náladovostí. Příznaky se mohou lišit od jednotlivce k jednotlivci, avšak obecně se jedná o vážné stavy, které mohou výrazně ovlivnit každodenní život člověka. BPD postihuje až 1% populace …

Hraniční porucha osobnosti – může pomoci Gestalt psychoterapie? Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie – základní techniky

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutická technika, která vychází z psychoanalytické teorie a která se zaměřuje na aktuální prožívání a na vztahy mezi pacientem a jeho okolím. Věří se, že příčiny problémů mohou být odhaleny pomocí zkoumání způsobu, jakým se pacienti vyrovnávají s okolním světem. Základní techniky Gestalt psychoterapie Gestalt psychoterapie je založena …

Gestalt psychoterapie – základní techniky Pokračovat ve čtení »

Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti s Gestalt psychoterapií

Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti s Gestalt psychoterapií Gestalt psychoterapie je založena na principu, že lidé jsou schopni pochopit a vyřešit vlastní problémy, pokud je jim poskytnuto správné prostředí. Tato terapie je zaměřena na uvědomění si vlastních pocitů a myšlenek, aby se mohli člověk lépe vypořádat s problémy v jeho životě. Co je …

Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti s Gestalt psychoterapií Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a trauma

Co je gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutický přístup, který se zaměřuje na léčbu trauma. Tento přístup k léčbě se zrodil v Německu a postupně se šířil do celého světa. Cílem gestalt psychoterapie je pomoci lidem vyrovnat se s minulostí a připravit je na příští životní situace. Jak gestalt psychoterapie pomáhá při léčbě trauma? Gestalt …

Gestalt psychoterapie a trauma Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její historie

Co je Gestalt terapie? Gestalt terapie je psychoterapeutický přístup zaměřený na vědomé prožívání a vyjádření vlastních pocitů, myšlenek a názorů. Cílem gestalt terapie je dosáhnout větší samostatnosti, schopnosti se vyrovnat s problémy a žít plnohodnotný život. Gestalt terapie se často používá jako doplněk k tradičním psychoterapeutickým technikám. Historie Gestalt terapie Gestalt terapie byla vyvinuta v …

Gestalt psychoterapie a její historie Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její význam

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutický přístup, který se zabývá přemýšlením a chováním člověka. Cílem je pomoci lidem dosáhnout většího pochopení svého vnímání a uvědomění si svých vztahů a osobních zkušeností. Tento terapeutický přístup je založen na principu, že lidé jsou schopni sami sebe pochopit, a to díky vědomému vnímání a uvědomění si …

Gestalt psychoterapie a její význam Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její účel

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutický přístup, který se zaměřuje na sebepoznávání a uvědomění si vlastních myšlenek a pocitů. V tomto procesu terapeut pomáhá klientovi vytvářet nové perspektivy a prožívat sebe sama na nových úrovních. Cílem je pochopit klientovo chování a překonat jeho bloky, aby mohl dosáhnout vyššího stupně sebevědomí a sebepoznání. Jak …

Gestalt psychoterapie a její účel Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její vliv na vnitřní motivaci

Co je to Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutická metoda, která je zaměřena na prožívání, uvědomění si a pochopení vlastních emocí. Cílem je pomoci klientovi pochopit, proč se cítí a chová určitým způsobem. Skrze toto pochopení lze pak dosáhnout lepšího vnitřního zdraví a pohody. Pracuje se zde s tím, co je přítomné v dané situaci, …

Gestalt psychoterapie a její vliv na vnitřní motivaci Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její vliv na sociální interakce

Co je to Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapie založena na principu toho, že lidé zažívají svět komplexním způsobem, který zahrnuje jak vnitřní pocity, tak vnější okolnosti. Cílem této terapie je pomoci pacientovi vyjádřit a přijmout jeho vnitřní pocity a vnímat vnější okolnosti. Gestalt psychoterapie se zaměřuje na konkrétní okamžiky, v nichž mohou lidé zažívat …

Gestalt psychoterapie a její vliv na sociální interakce Pokračovat ve čtení »