Gestalt terapie

Gestalt psychoterapie – jak se stát psychoterapeutem?

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutická metoda, která se zaměřuje na přítomný okamžik a důraz klade na prožívání. Jejím cílem je pomoci člověku objevovat jeho vnitřní vztahy, myšlenky a pocity, aby mohl vyřešit potíže, s nimiž se potýká. Gestalt psychoterapie je založena na principu, že všechny naše problémy vycházejí z našeho vnitřního světa …

Gestalt psychoterapie – jak se stát psychoterapeutem? Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její vliv na myšlení a chování

Co je gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutické přístupu, který se zaměřuje na uvědomění si okamžitého prožívání, které se skládá z myšlení, cítění a chování. Tato terapie se soustředí na vnímání, vyjádření a zpracování prožívání a je založena na zásadách Gestaltu, které zdůrazňují podstatu okamžitého prožívání. Gestalt psychoterapie se zaměřuje na klientovo právě probíhající prožívání …

Gestalt psychoterapie a její vliv na myšlení a chování Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie psychických onemocnění

Co je Gestalt psychoterapie psychických onemocnění? Gestalt psychoterapie se zaměřuje na vědomou a nevědomou interakci mezi člověkem a jeho okolím. Cílem je pomoci pacientovi pochopit jeho pocity, myšlenky a chování ve vztahu k vnějším okolnostem. Je to psychoterapeutická metoda, která se zabývá vším, co člověka ovlivňuje, a to jak současným, tak minulým. Výhody Gestalt psychoterapie …

Gestalt psychoterapie psychických onemocnění Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a léčba závislostí

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapia je humanistický psychologický přístup, který se snaží umožnit lidem otevřít se novým způsobem komunikace s okolím. Tento přístup má za cíl zlepšit sebeuvědomění, zvýšit sebeúctu, zmírnit napětí a změnit perspektivu. Jak může Gestalt psychoterapie pomoci při léčbě závislostí? Gestalt psychoterapie může být užitečná při léčbě závislostí. Pomůže lidem pochopit, …

Gestalt psychoterapie a léčba závislostí Pokračovat ve čtení »

Proč Gestalt psychoterapie nefunguje

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutický přístup, který pomáhá lidem lépe porozumět jejich myšlenkám, pocitům a chování. Cílem terapie je pomoci lidem zlepšit jejich pochopení sebe sama, dosáhnout lepšího sebepojetí a vybudovat si pocit sebeúcty. Proč Gestalt psychoterapie nemůže vždy fungovat? Gestalt psychoterapie může být velmi užitečná pro řešení psychických problémů, ale může …

Proč Gestalt psychoterapie nefunguje Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její pozitivní vliv na duševní zdraví

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je humanitní psychologická teorie, která se zaměřuje na osobní růst, změny chování a sebepoznání. Tento přístup je založen na vědomí, že člověk je součástí většího celku a jeho myšlenky, pocity, myšlenky a jednání jsou vzájemně propojeny. Gestalt psychoterapie využívá koncepty jako je vzpomínka, spontánnost, vyprávění příběhů, dialogu a koncentrace …

Gestalt psychoterapie a její pozitivní vliv na duševní zdraví Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a deprese

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je jednou z nejúčinnějších technik léčby deprese. Je založena na myšlence, že každý z nás má v sobě schopnosti pro vyřešení svých vnitřních problémů. Tato technika psychoterapie se snaží pomoci lidem lépe pochopit, jak jejich mysl a tělo vzájemně ovlivňují jejich pocity a vytvářejí jejich chování. Jak Gestalt psychoterapie …

Gestalt psychoterapie a deprese Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a její vliv na změnu chovíní

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je psychoterapeutická technika, která vychází z psychologického přístupu, kterému se říká Gestalt. Tento přístup vychází z myšlenky, že člověk je součástí svého prostředí a jeho chování je ovlivněno vnějšími podněty. Cílem Gestalt psychoterapie je pomoci lidem pochopit, jak jejich chování ovlivňuje jejich okolí a jak to může ovlivnit jejich …

Gestalt psychoterapie a její vliv na změnu chovíní Pokračovat ve čtení »

Gestalt psychoterapie a úzkostné poruchy osobnosti

Co je Gestalt psychoterapie? Gestalt psychoterapie je terapeutická metoda, která se zabývá zkoumáním vztahů mezi jednotlivci a jejich okolím. Cílem je identifikovat a vyřešit problémy, jako jsou úzkostné poruchy osobnosti nebo emoční bloky. Gestalt psychoterapie se zaměřuje na získání pochopení a zvládání příčin úzkosti a pochopení, jak její účinky ovlivňují naše myšlení a chování. Jak …

Gestalt psychoterapie a úzkostné poruchy osobnosti Pokračovat ve čtení »

Hraniční porucha osobnosti – může pomoci Gestalt psychoterapie?

Co je hraniční porucha osobnosti? Hraniční porucha osobnosti (BPD) je psychické onemocnění, které je charakterizováno výraznou instabilní náladou, změnami v chování, narušenou identitou, závislostí na ostatních a náladovostí. Příznaky se mohou lišit od jednotlivce k jednotlivci, avšak obecně se jedná o vážné stavy, které mohou výrazně ovlivnit každodenní život člověka. BPD postihuje až 1% populace …

Hraniční porucha osobnosti – může pomoci Gestalt psychoterapie? Pokračovat ve čtení »