agrese

Inhibitory zpětného vychytávání GABA

kyselina gama-aminomáselná (GABA) Inhibitor zpětného vychytávání GABA (GRI) je typ léku, který působí jako inhibitor zpětného vychytávání neurotransmiteru kyseliny gama-aminomáselné (GABA) tím, že blokuje působení transportérů kyseliny gama-aminomáselné (GAT). To následně vede ke zvýšeným extracelulárním koncentracím GABA, a tudíž ke zvýšení GABAergního neurotransmise. GRI mohou být použity při klinické léčbě záchvatů, křečí nebo epilepsie jako …

Inhibitory zpětného vychytávání GABA Pokračovat ve čtení »

Stejnopohlavní manželství

Stejnopohlavní manželství je termín pro státem, společensky nebo nábožensky uznané manželství, ve kterém žijí dva lidé stejného pohlaví společně jako rodina. Další termíny pro tento typ vztahu zahrnují „homosexuální manželství“, „genderově neutrální manželství“, „rovné manželství“, „lesbické manželství“, „homosexuální manželství“, „jednopohlavní manželství“ a „manželství osob stejného pohlaví“. Pochod homosexuálů slaví rok 2005 Den hrdosti a zákon …

Stejnopohlavní manželství Pokračovat ve čtení »

Míry impulzivity

Existuje celá řada opatření Impulsivnosti Osobnostní testy a reporty Barrattova stupnice impulzivnosti Barrattova stupnice impulzivnosti (BIS) je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších měřítek impulzivních osobnostních rysů. První BIS vyvinul v roce 1959 Dr. Ernest Barratt. Byla rozsáhle revidována, aby dosáhla dvou hlavních cílů: (1) identifikovat soubor položek „impulzivnosti“, který byl ortogonální k souboru položek „úzkosti“ …

Míry impulzivity Pokračovat ve čtení »

Kritika evoluční psychologie

Evoluční psychologie (EP) vyvolala od svého počátku značnou kontroverzi a kritiku. Kritiky zahrnují 1) spory o ověřitelnost evolučních hypotéz, 2) alternativy některých kognitivních předpokladů (jako je masivní modularita) často používaných v evoluční psychologii, 3) údajnou neurčitost pramenící z evolučních předpokladů (např. nejistota ohledně prostředí evoluční adaptace, EEA), 4) rozdílný důraz na význam negenetických a nepřizpůsobivých …

Kritika evoluční psychologie Pokračovat ve čtení »

Sportovní psychologie

Sportovní psychologové určují zásady a pokyny, které mohou profesionálové použít, aby pomohli dospělým a dětem zapojit se do sportovních a pohybových aktivit v týmovém i individuálním prostředí a těžit z nich. Sportovní psychologové mají na mysli dva cíle: a) pochopit, jak psychické faktory ovlivňují fyzickou výkonnost jednotlivce, a b) pochopit, jak účast na sportu a …

Sportovní psychologie Pokračovat ve čtení »

Asertivita

Asertivita je vlastnost, kterou učí mnoho odborníků na osobní rozvoj a psychoterapeutů a je předmětem mnoha populárních knih o svépomoci. Je spojena se sebeúctou a je považována za důležitou komunikační dovednost. Jako komunikační styl a strategie se asertivita odlišuje od agresivity a pasivity. To, jak se lidé vypořádávají s osobními hranicemi, vlastními i hranicemi jiných …

Asertivita Pokračovat ve čtení »

Teorie vyjednávání tváří

Teorie vyjednávání tváří (Face Negotiation Theory) je teorie, kterou poprvé postulovala Stella Ting-Toomey v roce 1985, aby vysvětlila, jak různé kultury zvládají konflikty a komunikují. Teorie prošla od té doby několika iteracemi a naposledy byla aktualizována v roce 2005. Teorie v podstatě vysvětluje, že kořen konfliktu je založen na úkolu udržovat ‚Tvář‘ pomocí řízení dojmu …

Teorie vyjednávání tváří Pokračovat ve čtení »

Odposlech na pracovišti

Naslouchání na pracovišti je druh aktivního naslouchání, který se obecně využívá v profesionálním prostředí. Naslouchací schopnosti jsou nezbytné pro kariérní úspěch, organizační efektivitu a spokojenost pracovníků. Naslouchání na pracovišti zahrnuje pochopení procesu naslouchání (tj. vnímání, interpretace, hodnocení a akce) a jeho bariér, které brání toku tohoto procesu. Podobně jako u jiných dovedností existují specifické techniky …

Odposlech na pracovišti Pokračovat ve čtení »

Frustrace a agrese

Frustrační agrese nebo podrážděná agrese je agrese směřující k dostupnému cíli vyvolaná nějakým druhem frustrace (např. agrese vyvolaná rozvrhem). To může, ale nemusí být součástí přemisťovací aktivity. Když napadený objekt není příčinou frustrace, agrese je prý přemístěna. Teorie spojitosti mezi frustrací a agresí Psychologický deník, s. 106. 59-71.