Asertivita

Asertivita je vlastnost, kterou učí mnoho odborníků na osobní rozvoj a psychoterapeutů a je předmětem mnoha populárních knih o svépomoci. Je spojena se sebeúctou a je považována za důležitou komunikační dovednost.

Jako komunikační styl a strategie se asertivita odlišuje od agresivity a pasivity. To, jak se lidé vypořádávají s osobními hranicemi, vlastními i hranicemi jiných lidí, pomáhá rozlišovat mezi těmito třemi pojmy. Pasivní komunikátoři nebrání své vlastní osobní hranice, a tak umožňují agresivním lidem, aby jim ublížili nebo je jinak nepřiměřeně ovlivňovali. Typicky také neriskují, že by se pokusili ovlivnit někoho jiného. Agresivní lidé nerespektují osobní hranice druhých, a tak mohou ublížit druhým, zatímco se je snaží ovlivnit. Osoba komunikuje asertivně tak, že se nebojí říct svůj názor nebo se pokouší ovlivnit ostatní, ale činí tak způsobem, který respektuje osobní hranice druhých. Jsou také ochotni bránit se proti agresivním vpádům.

Asertivní styl chování spočívá v interakci s lidmi, zatímco si stojíte za svými právy. Být asertivní je většinou ku prospěchu člověka, ale neznamená to, že člověk vždy dostane to, co chce. Výsledkem asertivního chování je, že 1) máte ze sebe dobrý pocit 2) ostatní lidé vědí, jak s vámi jednat a na jednání s vámi není nic vágního.

Asertivní lidé mají následující charakteristiky[Jak odkazovat a odkaz na shrnutí nebo text]:

(Výše uvedené informace nejsou příliš přesné)

Terapie pro potíže s asertivitou

Akceptace • Láska • Očekávání • Ocenění • Asertivita • Klid • Charita • Oddanost • Soucit • Sebevědomí • Odvaha • Zvědavost • Oddanost • Oddanost • Oddanost • Oddanost • Pečlivost • Extáze • Empatie • Nadšení • Odpuštění • Odvaha • Přátelství • Velkorysost • Vděčnost • Štěstí • Pocta • Naděje • Pokora • Humor • Nezávislost • Integrita • Laskavost • Laskavost • Milosrdenství • Morálka • Optimismus • Trpělivost • Vytrvalost • Obezřetnost • Respekt • Sebeúcta • Citlivost • Klid • Sympatie • Tolerance