Začínáme s psychologií

Počáteční psychologie
v. 1.0

Toto je kniha Začínající psychologie (v. 1.0).
Tato kniha je licencována pod licencí Creative Commons by-nc-sa 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/
3.0/). Více podrobností naleznete v licenci, ale to v podstatě znamená, že můžete tuto knihu sdílet tak dlouho, dokud
autorovi připisujete zásluhy (ale viz níže), nevyděláváte na ní peníze a dáváte ji k dispozici všem ostatním za
stejných podmínek.
Tato kniha byla přístupná od 29. prosince 2012 a stáhl ji tehdy Andy Schmitz
(http://lardbucket.org) ve snaze zachovat dostupnost této knihy.
Normálně by zde byl autor a vydavatel připsán. Vydavatel však požádal o odstranění obvyklého
Creative Commons přiřazení původního vydavatele, autorů, názvu a URI knihy. Navíc
na žádost vydavatele bylo jejich jméno v některých pasážích odstraněno. Více informací je k dispozici na této
stránce přiřazení projektu (http://2012books.lardbucket.org/attribution.html?utm_source=header).
Více informací o zdroji této knihy, nebo proč je k dispozici zdarma, naleznete na domovské stránce projektu
(http://2012books.lardbucket.org/). Zde si můžete prohlížet nebo stahovat další knihy.

ii

Obsah
O autorovi ……………………………………………………………………………………………………………… 1
Poděkování……………………………………………………………………………………………………….. 2
Věnování…………………………………………………………………………………………………………. 4
Předmluva………………………………………………………………………………………………………………. 5
Kapitola 1: Zavedení psychologie…………………………………………………………………………….. 8
Psychologie jako věda…………………………………………………………………………………………………………. 10
Vývoj psychologie: Historie, přístupy a otázky ………………………………………………. 20
Kapitola Shrnutí ………………………………………………………………………………………………………………………. 48

Kapitola 2: Psychologické vědy…………………………………………………………………………. 49
Psychologové používají vědeckou metodu jako vodítko pro svůj výzkum………………………………………………… 54
Psychologové používají popisné, korelační a experimentální výzkumné vzory k pochopení
Chování ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
Můžete být informovaným spotřebitelem psychologického výzkumu………………………………………………………….. 88
Kapitola Shrnutí ………………………………………………………………………………………………………………………. 99

Kapitola 3: Mozky, těla a chování …………………………………………………………… 101
Neuron je stavebním kamenem nervového systému………………………………………………………………… 106
Naše mozky ovládají naše myšlenky, pocity a chování …………………………………………………………. 114
Psychologové studovat mozek pomocí mnoha různých metod ……………………………………………………………… 134
Dát to všechno dohromady: Nervový systém a endokrinní systém ……………………………………. 143
Kapitola Shrnutí …………………………………………………………………………………………………………………….. 152

Doporučujeme:  Holocaust

Kapitola 4: Vnímání a vnímání………………………………………………………………………….. 154
Zažíváme náš svět prostřednictvím senzace ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
Vidění …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169
Slyšení…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 189
Ochutnávání, čichání a dotýkání …………………………………………………………………………………………………….. 195
Přesnost a nepřesnost ve vnímání ……………………………………………………………………………………………….. 203
Kapitola Shrnutí …………………………………………………………………………………………………………………….. 215

Kapitola 5: Stavy vědomí …………………………………………………………………………. 217
Spánek a snění Oživují nás pro akci……………………………………………………………………………………………………………… 220
Střídání vědomí pomocí psychoaktivních drog………………………………………………………………………………………………………………………. 235
Střídání vědomí bez drog ……………………………………………………………………………………………………………………… 253
Kapitola Shrnutí ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 264

iii

Kapitola 6: Pěstování a rozvoj ………………………………………………………………….. 267
Koncepce a prenatální vývoj ………………………………………………………………………………… 273
Kojenectví a dětství: zkoumání a učení………………………………………………………………………………………… 278
Dospívání: Rozvoj nezávislosti a identity ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 301
Předčasná a střední dospělost: budování efektivních životů………………………………………………………………… 312
Pozdní dospělost: stárnutí, odchod do důchodu a úmrtí……………………………………………………………………. 320
Kapitola Shrnutí …………………………………………………………………………………………………………………….. 329

Kapitola 7: Učení …………………………………………………………………………………………………. 330
Učení podle Asociace: Klasické kondicionování ……………………………………………………………………………… 335
Změna chování prostřednictvím posílení a trest: Operant podmiňování …………………343
Učení se vhledem a pozorováním………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 353
Využití principů naučení se porozumět každodennímu chování…………………………………………… 360
Kapitola Shrnutí …………………………………………………………………………………………………………………….. 372

Kapitola 8: Vzpomínání a posuzování ……………………………………………………………………. 374
Vzpomínky jako typy a fáze ……………………………………………………………………………………………………….. 382
Jak si pamatujeme: Stopy ke zlepšení paměti…………………………………………………………………………….. 398
Přesnost a nepřesnost paměti a rozpoznávání ……………………………………………………………………….. 420
Kapitola Shrnutí …………………………………………………………………………………………………………………….. 437

Kapitola 9: Inteligence a jazyk …………………………………………………………………….. 439
Definování a měření inteligence……………………………………………………………………………………………………. 442
Sociální, kulturní a politické aspekty inteligence ………………………………………………………………………….. 460
Komunikace s ostatními: Vývoj a používání jazyka ……………………………………….. 474
Kapitola Shrnutí …………………………………………………………………………………………………………………….. 491

Kapitola 10: Emoce a motivace ………………………………………………………………………… 493
Zkušenost s emocemi …………………………………………………………………………………………………………….. 499
Stres: Neviditelný vrah …………………………………………………………………………………………………………………….. 515
Pozitivní emoce: Síla štěstí ……………………………………………………………………………………. 530
Dvě základní lidské motivace: Jídlo a páření……………………………………………………………… 539
Kapitola Shrnutí …………………………………………………………………………………………………………………….. 554